ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ПОРТРЕТУВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ ДЛЯ ДІТЕЙ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТЕЙ ОЛЬГИ МАКСИМЧУК)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.52.7

Ключові слова:

мовний портрет, сюжетний портрет, зовнішній портрет, внутрішній портрет, засоби образності

Анотація

У статті йдеться про особливості мовного портретування в повістях Ольги Максимчук для дітей. Мовний портрет як опис зовнішніх ознак персонажа, його внутрішнього стану забезпечує цілісність художнього зображення, для якого художньо-словесна деталь надзвичайно важлива. Його призначення – слугувати засобом характеротворення, типізації та індивідуалізації героїв. За нашими спостереженнями, саме мовне зображення є одним із основних текстотвірних елементів у фантастичній дилогії письменниці. Створено портрети героїв дуже позитивних, однак не ідеальних. Ці портрети мозаїчні, але цілісні, глибоко психологічно виписані. У змалюванні персонажів домінують внутрішні риси. Це і є вирізняльною ознакою портретування письменниці. Лише побіжно описано зовнішність, у якій акцентовано колір очей та волосся, адже кольороназви відіграють важливу роль в сюжеті твору: так розділено Добро і Зло. Мовні засоби творів прості й зрозумілі для читачів. Актуальним є проникнення в тканину характеризувальних текстів фразем та просторічних, навіть знижених лексем. Для конкретизації та індивідуалізації персонажів письменниця вдається до засобів образності. Здебільшого послуговується епітетами, особливо кольороназвами, які набувають переносних значень. Подибуємо й різнотипні порівняння, що увиразнюють портрети, а часом метафори та інші тропи.

Посилання

Єрмоленко С., Бибик С., Тодор О. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ : Либідь, 2001. С. 94–95.

Качак Т. Тенденції розвитку української прози для дітей та юнацтва початку ХХІ ст. Монографія. Київ : Академвидав, 2018. 320 с.

Максимчук О. Світ у вулкані. Срібний і червоний. Львів : Видавництво Старого Лева. 2021. 304 с.

Максимчук О. Світ у вулкані. Дощ-убивця. Львів : Видавництво Старого Лева. 2021. 328 с.

Огар А. Художній простір творів для дітей Ольги Максимчук : лінгвостилістичний і лінгводидактичний аспекти. Молодь і ринок. 2022. № 6. С. 84– 89.

Штонь О. Лінгвостилістичні особливості мовних портретів у прозі Василя Слапчука. Studia methodologica. 2020. № 50. С. 122–129.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-22