АКВАФОНОСЕМИ В УКРАЇНОМОВНИХ ТА АНГЛОМОВНИХ ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.52.1

Ключові слова:

звукосимволізм, звукообрази, вода, пейзаж, мариністичні картини

Анотація

Вода – універсальний символ чи не у всіх світових традиціях. Водночас її наділено найрізноманітнішими функціями. Окремі особливості води зумовили її персоніфікацію, зробили символом вічного руху, очищення, а разом з тим і руйнації. Тож невипадково воду розглядають як основу основ, повноту можливостей, синтез і детермінізм усіх елементів. Ця стаття є спробою порівняльного аналізу особливостей функціонування звукових образів, пов’язаних в українській та англійській мовах із водою. Для зіставлення цих аквафоносем обрано низку поетичних творів українських шістдесятників та яскраві приклади пейзажної лірики австралійських письменників. Вибір останніх зумовлений тим, що цей шар англомовної літератури ще недостатньо вивчений. Способи створення образів у літературі перебувають у сферах дослідження двох наук – літературознавства та мовознавства. Звук в описах картин природи – це художній елемент, що допомагає розкрити їхній психологічний підтекст та емоційне наповнення. Компактність віршованого тексту обумовлює вибір слів із багатоплановою семантикою: чим більшою кількістю смислів наповнене слово, тим змістовно багатшим і образно яскравішим є текст, тим сильнішим є його емотивний резонанс. Створення звукових образів, або звукосимволізм, передбачає генерування художніх смислів звуковою оболонкою слова. На фонетичному рівні мови художнього твору маємо справу з художнім звукописом. Під звукописом розуміємо систему звукового інструментування, спрямовану на створення звукового образу. Основними елементами художнього звукопису є: гармонія й дисгармонія, евфонія й какофонія, алітерація та асонанс, звукові повтори і звуконаслідування. Часто саме завдяки семантично навантаженим звукосполученням та їхній здатності до взаємодії читач може пройнятися віршем, побачити й відчути його.

Посилання

Бодлер Ш. Об искусстве. Москва : Искусство, 1986. 422 с.

Драч І. Берло : Книга поезій. Київ : Грамота, 2007. 912 с.

Левицький В. Символічні значення українських голосних і приголосних. Мовознавство. 1973. № 2. С. 36–49.

Ліна Костенко: Навчальний посібник-хрестоматія. Кіровоград : Степова Еллада, 1999. 320 с.

Стус В. Час творчості / Dichtensezeit. Київ : Дніпро, 2005. 704 с.

Якобсон Р. Лингвистика и поэтика. Структурализм: за и против / под ред. Е. Я. Басина и М. Я. Полякова. Москва : Прогресс, 1975. С. 193–230.

Beveridge J. Mud Crabs, Low Tide. The Domesticity of Giraffes. Publisher: Wentworth Falls, Black Lightning Press, 1987. 256 р.

Beveridge J. Landbridge: Contemporary Australian Poetry. Publisher: Fremantles Arts Centre Press, 1999.300 р.

Bloomfield L. Linguistic aspects ofscience. Chic ago, 1947. 350 р.

McCrum A. Motivation in the word initial consonant on set. URL: http: //www.conknet.com/ ~ mmagnus/SSArticles/McCrumDef.html.

Wright J. The moving image. Melburne: Meanjin Press. 1946. 276 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-22