№ 40 (2017): Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія»

					##issue.viewIssueIdentification##

Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. Випуск 40. 166 с.

Рекомендовано до друку 27.11.2017 р.

DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4557.2017.40

Опубліковано: 2017-12-05

Весь випуск

Статті