РОЛЬ МОРФОЛОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ МОРФОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ВІДПРИКМЕТНИКОВИХ ПОХІДНИХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4557.2017.40.116996

Ключові слова:

прикметник, морфонема, субморфема, контактна зона, морфологічна позиція, морфонологічна трансформація

Анотація

У статті проаналізовано причини та місця виникнення морфонологічних перетворень при відприкметниковому словотворенні. Установлено, що морфонологічна позиція забезпечує дотримання норм з’єднання компонентів словотвірної структури слова на морфемному шві. З’ясовано, що морфонологічну позицію формують словотворчий афікс, твірна основа, напрямок словотвірної похідності. Описано сім морфонологічних позицій, які характеризуються морфонологічними перетвореннями кількісного чи якісного характеру.

Посилання

Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія / В.О. Горпинич. – К. : Вища школа, 1999. – 208 с.

Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование : [учеб. пособ.] / Е.А. Земская. – М. : Просвещение, 1973. – 304 с.

Кравченко М.В. Зменшено-емоційні іменники в сучасній українській мові / К.Г. Городенська, М.В. Кравченко // Словотвірна структура слова: відіменні деривати / М.В. Кравченко. – К. : Наук. думка, 1981. – Розд. 2. – С. 109–187.

Панов М.В. Позиционная морфология русского языка / М.В. Панов. – М. : Наука, Школа «Языки русской культуры», 1999. – 276 с.

Лопатин В.В. Русская словообразовательная морфемика : проблемы и принципы её описания / В.В. Лопатин. – М. : Наука, 1977. – 315 с.

Федурко М.Ю. Морфонологія відіменникового словотворення : [монографія] / М. Федурко. – Київ – Дрогобич : Вимір, 2003. – 271 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-05