ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ SUPÉRIORITÉ SUR LES AUTRES У РОМАНІ МЮРІЕЛЬ БАРБЕРІ «LA GOURMANDISE»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.51.12

Ключові слова:

художній концепт, вербалізація, вербалізатор, авторська концептосфера, індивідуальний авторський концепт, вищість над іншими.

Анотація

Анотація. Стаття присвячена засобам вербалізації художнього концепту supériorité sur les autres ‘вищість над іншими’ в романі М. Барбері «La gourmandise». Відчуття та підкреслення своєї винятковості, вищості над іншими є основними рисами характеру головного персонажа роману М. Барбері «La gourmandise», у якому запрезентовано спогади видатного кулінарного критика, котрий усвідомлює свої особливість і велич та всіляко їх підкреслює. Його спогади пов’язані з пошуком забутого смаку, упродовж якого він згадує своїх рідних та близьких, розповідає про свою блискавичну й блискучу кар’єру. Мета роботи полягає в аналізі й описі особливостей втілення художнього концепту supériorité sur les autres у тексті роману М. Барбері «La gourmandise». Завданнями роботи є визначити зміст концепту supériorité sur les autres, проаналізувати специфіку його семантичного наповнення; розкрити внутрішню діалектичну суперечливість функціонування цього концепту в зазначеному художньому творі. У творі цей концепт розкрито через образ головного персонажа – відомого кулінарного критика. Його спогади чергуються зі спогадами членів його родини та більш далекого оточення. Концепт supériorité sur les autres у романі М. Барбері «La gourmandise» реалізовано через засоби втілення надвисокої самооцінки головного персонажа роману, оцінки його професійних досягнень і моральних якостей, сприйняття особистості кулінарного критика його оточенням і взаємин головного персонажа з рідними, колегами, знайомими тощо. Професійні здобутки розвинули в кулінарного критика самозакоханість, честолюбство, самовпевненість, самолюбування, егоцентризм. В особистому житті головний герой не вміє зробити щасливими ані своїх батьків, ані дітей, які почуваються самотніми й нещасними. Отже, професійні досягнення головного персонажа контрастують з його неповноцінністю в приватному житті. Вищість Метра над іншими проявляється у його зовнішності, поведінці, у ставленні до інших, у схилянні перед ним, у возвеличенні його колегами, у визнанні його кулінарним Наставником і Вчителем. У тексті твору аналізований концепт supériorité sur les autres тісно взаємодіє, перетинається з концептами amour de soi-(même), indifférence aux autres, égoïsme, égocentrisme, non-amour, pouvoir.

Посилання

Маслова В. А. Поэт и культура : концептосфера Марины Цветаевой : учебное пособие. Москва : Флинта : Наука, 2004. 256 с.

Ніконова В. Г. Художній концепт : процедури реконструкції та моделювання (на матеріалі трагедій В. Шекспіра). Вісник КНЛУ. Серія : Філологія. 2011. Т. 14. № 2. С. 113–122.

Тарасова И. А. Категории когнитивной лингвистики в исследовании идиостиля. Вестник СамГУ. Языкознание. 2004. № 1 (31). С. 163–169.

Barbery M. Une gourmandise. Éditions Gallimard, 2006. 165 р.

Trésor de la langue française informatisé. URL : http://atilf.atilf.fr/ (дата звернення 20.08.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-16