УКРАЇНІКА ОЛЕКСАНДРА ДЕЙЧА – АВТОРА ПОВІСТІ ПРО ЛЕСЮ УКРАЇНКУ «ЛОМИКАМІНЬ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.46.8

Ключові слова:

Олександр Дейч, україніка, українська література, Леся Українка, пере- клади

Анотація

У статті йдеться про видатного українського письменника, вченого, пере- кладача, мистецтво- та літературознавця, який народився, виріс і здобув освіту у Києві на помежів’ї культур та мов (української, єврейської та російської), Олександра Йосиповича Дейча. Увагу звернено на культурне оточення, у якому формувався світогляд О. Дейча, виник інтерес та проявилися любов і повага до української літератури, театру. З’ясовано біогра- фічні факти, пов’язані з його зацікавленістю життєтворчістю українських письменників, зокрема Лесі Українки. Простежено творчі та дружні зв’язки, які послугували підґрунтям для перекладів творів української літератури та її популяризації на світовому рівні: знайомство з М. Старицьким, М. Заньковецькою, родиною Косачів, дружба та співпраця з М. Рильським, Лесем Курбасом. Виявлено умови та етапи з’яви, формування та розвою «українського кон- тексту» в творчій спадщині та науковій і перекладацькій діяльності О. Дейча. Проаналізовано «україніку» О. Дейча, його російськомовні переклади, статті, спогади, есеї про представни- ків української культури: І. Котляревського, Т. Шевченка, В. Стефаника, Лесю Українку, Леся Курбаса, М. Куліша та ін. Особливу увагу приділено листуванню та дружбі з М. Рильським. Акцентовано на дослідженнях про самого О. Дейча, на жаль, сьогодні ще нечисленних і малопо- мітних. У статті перераховано найбільш значущі книги й переклади авторства О. Дейча, які становлять неабиякий інтерес для дослідників української літератури. Наголошено на необ- хідності глибокого осмислення наукової та творчої спадщини людини, яка, володіючи енцикло- педичними знаннями, будучи інтелектуалом і видатним ученим своєї доби (1893 – 1972 рр.), у непростих умовах радянського часу присвятила себе збереженню української культурної спадщини й промоції української літератури поза межами України; розставлено відпо- відні акценти крізь часові та ідеологічні нашарування, які заважали доброму імені вченого зайняти почесне місце в історії розвитку української культури. Цим умотивовано актуаль- ність розвідки.

Посилання

Александр Дейч – Украина в сердце, Вселенная в душе : Переписка М.Т. Рыльского с А.И. Дейч. Ренесанс. 2013. №№ 2, 3. URL: https://renaissanceworl.ucoz.ru/index/pamjat_2013/0-52.

Дейч Александр Иосифович. Краткая литературная энциклопедия (КЛЭ). URL: http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke2/ke2-5601.htm.

Дейч А. Леся Украинка. Критико-биографический очерк ; изд. 2-е, доп. Москва : Гослитиздат, 1954. 175 с.

Дейч А. Ломикамень. Повесть о Лесе Украинке. Москва, 1971. 192 с.

Дроб’язко Л. Дейч Олександр Йосипович. Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І.М. Дзюба та ін. ; НАН України, НТШ. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001–2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=21321.

«Живем содержательно и – патетически бестолково…»: Письма А. Дейча М. Рыльскому. Єгупець. № 19. Дух i Лiтера. 2010. URL: http://ju.org.ua/en/publicism/369.html.

Захарова Г. Осяяні сонцем. 2002. URL: https://dt.ua/SOCIETY/osyayani_sontsem.html.

Кечинов М. А.И. Дейч. Советский литературовед мирового масштаба. 2013. URL: http://comstol.info/2013/05/obshhestvo/6540.

Константинова Е. Серце і час Дейч. 2009. URL: https://dt.ua/SOCIETY/sertse_i_chas_deych.html.

Крикуненко В. Востребованный временем Дейч. Ренессанс. 2010. № 3. URL: https://renaissanceworl.ucoz.ru/index/k_r_i_t_i_k_a/0-11.

Леся Украинка в воспоминаниях современников / сост., вступ. ст. и ком. А. Дейча. Москва, 1971.

Лукашев В. Чарівне перо Олександра Дейча. Український театр. 1991. № 1. Січень-лютий. С. 31–32.

Между сердцем и временем: Воспоминания об Александре Дейче. Киев : Феникс, 2009.

Михайлова М. «Этот мудрец никогда не состарится…». Знамя. 2010. № 11. С. 204–206.

Пащенко В. У Києві презентували книгу «Между серцем и временем. Воспоминания об Александре Дейче». Укрінформ. 2009. URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pXaTjGp6Zk0J:https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/814376-u_kiv_prezentuvali_knigu_megdu _serdtsem_i_vremenem_vospominaniya_ob_aleksandre_deyche_818800.html+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua.

Рибаков М. Дейч Олександр Йосипович. Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол. : В.А. Смолій (гол.) та ін. ; Інститут історії України НАН України. Київ : Наук. думка, 2004. Т. 2: Г–Д. С. 310.

Рыбаков М. Множество лиц Александра Дейча. 2010. URL: http://gazeta.zn.ua/CULTURE/mnozhestvo_lits_aleksandra_deycha.html.

Рысак А. Животворный источник духовного вдохновения. Поэзия Леси Украинки в русских переводах. Львов, 1981. 146 с.

Чепалов О. Олександр Дейч, людина на всі часи. День. 2010. № 157. 3 вересня. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/oleksandr-deych-lyudina-na-vsi-chasi.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29