ТЕКСТОВИЙ АНАЛІЗ ВІРША БОРИСА ГУМЕНЮКА «МОЖЕ Б НЕ ЙШОВ СИНУ»

Автор(и)

  • Валерія МАТВІЄНКО Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.45.23

Ключові слова:

балада, верлібр, образ-архетип, символ, війна на Донбасі

Анотація

Борис Гуменюк – один із перших професійних письменників незалежної України, який добровольцем пішов на фронт захищати свою дер- жаву. Тексти письменника без перебільшення «постали з окопів» війни, разом із тим їм притаманна естетика страждання й смерті, болю й відчаю; рядки сповнені патріотичного пафосу, що створює закличний мобілізаційний ефект. Б. Гуменюк художньо відтворює проблеми буття людини в жорстоких умовах війни. Метою статті є текстовий аналіз вірша «Може б ти не йшов сину», у якому письменник на прикладі життя-смерті родини художньо відображає реалії війни, що зненацька впала на українців. У дослідженні застосовано синтез методів – феноменологічного (метод інтенційної спрямованості свідомості у вираженні її через художній образ допоміг установити жанрово-композиційні особливості вірша), історико- біографічного (аналіз умов написання поезії) та методу рецептивної есте- тики (творчість Б. Гуменюка як проблема сприймання і читання). Методоло- гію дослідження урізноманітнюють елементи психоаналізу і структуральної інтерпретації художнього тексту. Виявлено, що поезія «Може б ти не йшов сину» побудована на класично- баладному для української літератури сюжеті: мати випроводжає сина на війну. Однак форма вірша, система образів, композиційні особливості, викори- стання зображально-виражальних художніх засобів дають підстави вести мову про новаторський характер аналізованої поезії, спроєктованої на всю творчість письменника про події війни. Досліджено, що архетипні образи хати, сонця, неба інтерпретовано як образи-символи загальнолюдської свідо- мості. Значну увагу приділено образу хати як ідейно-смисловому об’єднуваль- ному елементу вірша. З’ясовано, що письменник художньо відтворює образ воїна-лицаря, захисника своєї родини та країни, наділяючи його шляхетністю, справедливістю, мужністю, щирістю, готовністю у будь-який момент віддати за свободу життя. У процесі аналізу образу воїна акцентовано увагу на зображенні його рук, що є не лише засобом захисту від ворога, а й символом єднання, братерства, життя. У вірші «Може б ти не йшов сину» простежено фольклорні мотиви, які в письменника набувають нового звучання. Вони виявляють себе в тому, що, по-перше, послугували основою для побудови сюжету, хоча образ матері – індивідуалізований і психологічно поглиблений; по-друге, у лаконізмі сюжету, побудованого у формі діалогу; по-третє, у використанні тематики рекрут- ських пісень, якій надано глибокого соціально значущого змісту, з опоетизуван- ням, побіч того, безмежної материнської любові.

Посилання

Герасименко Н. «Блокпост»: рядки, мов постріли. Слово і Час. 2017. № 2. С. 84–86.

Головченко Н. Наративний верлібр розмовною мовою. URL: http://ukrainka.org.ua/node/6262.

Головченко Н. Верлібр як форма сучасної української поезії (на прикладі збірки «Вірші з війни» Бориса Гуменюка. 2015. URL: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/01/17/122451.html.

Гуменюк Б. Блокпост: Вірші. Новели. Публіцистика. Київ : Академія, 2016. 336 с.

Гуменюк Б. Може б ти не йшов сину. Facebook. URL: https://www.facebook.com/690230277770764/posts/940241676102955/ (дата публікації : 19.08.2016. Дата перегляду: 07.06.2021).

Гуменюк Б. Вірші з війни: поезії. Київ : ДІПА, 2018. 192 с.

Гуменюк Б. Вірші з війни: поезії. Київ : Ярославів Вал, 2015. 136 с.

Деркачова О. (Не)війна як маркер «свого» і «чужого» в новітній українській поезії. Слово і Час. 2017. № 7. С. 17–31.

Еліаде М. Священне і мирське; Міфи, сновидіння і містерії; Мефістофель і андрогін; Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання / пер. з нім., фр. Г. Кьорян, В. Сахно. Київ : Основи, 2001. 591 с.

Коцарев О. Війна на Донбасі у вільних віршах. URL: http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/38583/.

Пастух Б. Метафізика страждання у «Віршах з війни» Бориса Гуменюка. Дивослово. 2016. № 9. С. 55–58.

Поліщук Я. ARS MASACRAE, або Про те, чи є поезія на війні. Слово і Час. 2016. № 7. С. 3–11.

Поліщук Я. Реактивність літератури. Київ : Академвидав, 2016. 192 с.

Пухонська О. Мова війни як мова пам’яті в поезії Бориса Гуменюка. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. 2020. № 1. Ч. II. С. 149–154.

Франко І. Зібрання творів : у 50 т. Т. 28. Київ : Наукова думка, 1980. 439 с.

Юнг К. Подход к бессознательному. Человек и его символы. Санкт-Петербург : Б.С.К. 1996. С. 16–294.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-23