АСОЦІАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ ОПІР У СУЧАСНОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2023.55.5

Ключові слова:

опір, концепт, шарова модель концепту, образ, концептуальна метафора, дискурс, корпус

Анотація

Стаття репрезентує метафоричність як характерну ознаку асоціативного осмислення американською свідомістю концепту ОПІР. Автори аналізують його за шаровою моделлю А.М. Приходька, у якій з-поміж таких сутностей, як поняття, образ та цінності, вибрано другий компонент для пілотних спроб щодо реконструкції асоціативного потенціалу концепту ОПІР в американському соціумі. Актуальність дослідження зумовлена союзними стосунками між США та Україною в стратегічній перспективі вирішення міждержавних конфліктів. Відтак релевантним є вивчення досвіду залагодження кризових ситуацій саме крізь призму американської спільноти. Студія виконана за методикою концептуальної метафори Дж. Лакоффа та М. Джонсона в поєднанні з параметрами порядку метафоризації концепту Н.В. Таценко (спаціальність, дименсіальність, дискретність, посесивність, персоніфікація, артефактність тощо). Матеріалом дослідження послугувала мініатюрна модель дискурсу – вибірка 100 контекстів із Корпусу сучасної англійської мови американського варіанта, що репрезентує об’єктивацію лексеми «resistance» як імені концепту ОПІР. Автори аналізують семантичну валентність імені ОПОРУ (його суміжні та несуміжні колокації) з параметровим виведенням метафор. Саме вони й відповідають асоціативним образам концепту ОПІР у його шаровій моделі. Ними стали метафори: ОПІР є МІСЦЕ; РІЧ; РЕСУРС; ФРАГМЕНТ; ФІЗИЧНЕ ТІЛО; ЧИННИК; МАШИНА; ІНСТРУМЕНТ; ІСТОТА; ОБ’ЄКТ СПРИЙНЯТТЯ / ВІДЧУТТЯ / АНАЛІЗУ / ШАНИ; ПРОДУКТ / СПОРУДА; ВОРОГ / ОПОНЕНТ; ЗАХИСНИК. Найвищу частотність виявили концептуальні метафори ОПІР є РЕСУРС; ФІЗИЧНЕ ТІЛО; ІСТОТА. Тобто американці образно осмислюють однойменний концепт переважно в утилітарно-прагматичному сенсі. Перспективу майбутніх досліджень вбачаємо в уточненні наявних результатів на ширших корпусних вибірках, а також у комплексній реконструкції цілісної моделі концепту ОПІР в американській свідомості. Можливе вивчення цього концепту крізь призму свідомості союзників (наприклад, Сполученого Королівства) для контрастного порівняння досвіду вирішення конфліктів між кількома державами.

Посилання

Єгорова О. І., Рогоза І. К. Метафорична концептуалізація МАЙДАНУ (на матеріалі німецькомовних інтернет-ЗМІ). Наукові записки НДУ імені М. Гоголя. Серія «Філологічні науки». 2015. Книга 3. С. 98–102. URL : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44410.

Купенко О. В. та ін. Гуманітарні засади соціальної стійкості людини в громаді : монографія. Суми : Мрія, 2023. 252 с. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91515.

Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя : Прем’єр, 2008. 332 с.

Степанов В. В., Ласюченко В. В. Перцептивно-образний шар концепту НЕЗАЛЕЖНІСТЬ в американському дискурсі. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : «Філологія». 2022. Випуск 51. С. 119–128. DOI : https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.51.15.

Степанов В. В., Носова А. С. Метафоризація концепту УКРАЇНА в сучасному американському публіцистичному дискурсі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2022. Випуск 57. С. 87–92. DOI : https://doi.org/10.32841/2409-1154.2022.57.21.

Таценко Н. В. Емпатія в сучасному англомовному дискурсі : когнітивно-синергетичний вимір : дис. … доктора філол. наук: 10.02.04. ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. 460 с.

Bilyk O., Pyliachyk N. Metaphorization of BREXIT in modern political discourse. Advanced Education. 2018. Issue 10. P. 118–126. DOI : http://dx.doi.org/10.20535/2410-8286.127267.

Boshyk Yu. Repatriation and resistance : Ukrainian refugees and displaced persons in occupied Germany and Austria, 1945–1948. Refugees in the Age of Total War. The United Kngdom : Routledge, 2021. P. 198–218.

COCA: Corpus of Contemporary American English. URL : https://www.english-corpora.org/coca Deineko O. Ukraine, war and resistance : Reshaping social cohesion. Studia Socjologiczne. 2023. Volume 2. Issue 249 P. 155–177. DOI : http://dx.doi.org/10.24425/sts.2023.146173.

Fournier A. Mapping identities : Russian resistance to linguistic ukrainisation in Central and Eastern Ukraine. Europe-Asia Studies. 2002. Volume 54. Issue 3. P. 415–433. URL : https://doi.org/10.1080/09668130220129542.

Juodis D. Soviet security forces against Ukrainian and Lithuanian partisans in 1944–1953: Suppression of the armed resistance (based on the SBU material). Acta Historica Universitatis Klaipedensis. 2020. Volume 40. P. 69–95. DOI : https://doi.org/10.15181/ahuk.v40i0.2130.

Koshulko O., Dluhopolskyi O. Exploring women’s resistance against occupation and war in Ukraine. Revista Estudos Feministas. 2022. Volume 30. Issue 1. P. 1–12. DOI : https://doi.org/10.1590/1806-9584-2022v30n175862.

Kozak N. Art resistance against Russia’s “non-invasion” of Ukraine. East/West: Journal of Ukrainian Studies. 2022. Volume 9. Issue 1. P. 67–104. DOI : https://doi.org/10.21226/ewjus585.

Kozmenko S., Danko Yu., Kozlovskyi S. Academic management in war conditions : Chronicles of aggression and resistance experience of Ukrainian universities. Problems and Perspectives in Management. 2023. Volume 21. Special issue 2. P. 1–3. DOI : http://dx.doi.org/10.21511/ppm.21(2-si).2023.01.

Kudelia S. The Ukrainian state under Russian aggression : Resilience and resistance. Current History. 2022. Volume 121. Issue 837. P. 251–257. DOI : https://doi.org/10.1525/curh.2022.121.837.251.

Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago : University of Chicago Press, 1981. 256 p.

Morozova O. Monomodal and multimodal instantiations of conceptual metaphors of Brexit. LEGE ARTIS. Language Yesterday, Today, Tomorrow. 2017. Volume 2. Issue 2. P. 250–283. URL : https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/01/MorozovaLArt2.02.2017.pdf.

Phillips S. D., Martsenyuk T. Women’s agency and resistance in Russia’s war on Ukraine : From victim of the war to prominent force. Women’s Studies International Forum. 2023. Volume 98. Article 102731. DOI : https://doi.org/10.1016/j.wsif.2023.102731.

Renchka I. The means of verbalizing the phenomenon of resistance to the Soviet totalitarian system (based on journalistic and epistolary texts by Valerii Marchenko). Studia z Filologii Polskiej i Slowianskiej. 2022. Volume 57. Article 2620. DOI : https://doi.org/10.11649/sfps.2620.

Žotkevičiūtė-Banevičienė A. Moral element of military power : The Ukrainian military resistance in the Russia-Ukraine war. Logos (Lithuania). 2022. Volume 113. P. 105–115. DOI : https://doi.org/10.24101/logos.2022.78.

Zwarun L., Canevez R. Looking back to look forward : Ukraine’s evolving use of digital space for resistance and public diplomacy, 2014-2022. ESSACHESS – Journal for Communication Studies. 2023. Volume 16. Issue 1. P. 65–91. DOI : https://doi.org/10.21409/70GF-3808.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21