ЗАЙМЕННИКИ ГОНОРАТИВНОСТІ У ПАМ’ЯТКАХ XVI – XVII СТОЛІТЬ

Автор(и)

  • Оксана ШПИТЬ

Ключові слова:

займенники гоноративності, історія мови, семантика, мовний етикет

Анотація

У статті займенники гоноративності проаналізовано на основі картотеки «Словника української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст.». З’ясовано семантику цих займенників, встановлено гоноративні словосполуки, які вони утворюють. Аналіз конкретних займенників на їх ввічливу функцію проводився, зважаючи на жанрово-стильову віднесеність конкретних пам’яток XVI – XVII ст. Підсумовано, що найбільше гонорифічні займенники реалізовували свої функції у словосполуках ділової писемності типу їх милость, ваша милость і под.

Посилання

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф.С. Бацевич. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.

Богдан С.К. Мовний етикет українців : традиції і сучасність / С.К. Богдан. – К. : Рідна мова, 1998. – 475 с.

Граматика слов’янська І. Ужевича / підгот. до друку І.К. Білодід, Є.М. Кудрицький ; відп. ред. М.А. Жовтобрюх. – К. : Наук. думка, 1970. – 114 с.

Картотека «Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.» / Зберігається у Відділі української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України у м. Львові.

Коровицький І. Множина шани в українській мові / І. Коровицький // Рідна мова. – 1935. – № 9 (33). – С. 406 – 407.

Коровицький І. Множина шани в українській мові / І. Коровицький // Рідна мова. – 1936. – № 1 (37). – С. 21 – 22.

Миронюк О.М. Історія граматичних засобів вираження ввічливості в українській мові / О.М. Миронюк // Мовознавство. – 1993. – № 2. – С. 55 – 63.

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. посіб. / Я. Радевич-Винницький. – К. : Знання, 2006. – 291 с.

Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет / М. Стельмахович // Дивослово. – 1998. – № 3. – С. 20 – 21.

Татаркевич Г. Етикет і ментальність / Г. Татаркевич // Дивослово. – 1998. – № 3. – С. 18 – 19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-10