СОМАТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СКЛАДІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПЕРЕМІЩЕННЯ У ПРОСТОРІ (на матеріалі української, польської та англійської мов)

Автор(и)

  • Ірина ПАТЕН

Ключові слова:

фразеологічна одиниця, соматизм, соматичний, частини тіла людини, семантика

Анотація

У статті розглянуто мінімальні одиниці фразеології з соматичним компонентом української, польської та англійської мов у семантичному та етнокультурологічному аспектах; з’ясовано універсальне та унікальне в семантиці цих одиниць; подано визначення термінів «соматизм» та «соматичний»; визначено спільні та відмінні компоненти-соматизми в досліджуваних мовах.

Посилання

Балли Ш. Французская стилистика ; пер. с фр. К.А. Долинина / Ш. Балли. – М. : Изд-во иностр. лит., 1961. – 394 с.

Блюм А. Семантические особенности соматической фразеологии / А. Блюм. – ML : АСТ-пресс, 2000. – 20 с.

Вакк Ф.О. О соматической фразеологии в современном эстонском литературном языке : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации» / Ф.О. Вакк. – Таллин, 1964. – 23 с.

Мізін К.І. Усталені порівняння англійської, німецької, української та російської мов в аспекті зіставної лінгвокультурології : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.02.17 / К.І. Мізін. – К. : Київський нац. лінгв. ун-тет, 2012. – 33 с.

Скоробагатько Н.О. Концептуалізація фразеологічного соматичного коду в східнослобожанських і східностепових говірках : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Н.О. Скоробагатько ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2009. – 20 с.

Селіванова О.О. Нариси з української фразеології. Психокогнітивний та етнокультурний аспекти / О.О. Селіванова. – Київ – Черкаси, 2004. – 276 с.

Lakoff G. Metaphors We Live by / G. Lakoff, M. Johnson. – Chicago : The University of Chicago Press, 1980. – 242 p.

Servel S.P. A cognitive approach to the role of body parts in the conceptualization of emotion metaphors / S.P. Servel // Epos : Revista de filología. – Madrid : Uned, 2001. – № 17. – P. 245 – 260.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-10