ТИПОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ ТА ІМЕН (НА МАТЕРІАЛІ ПРІЗВИЩ МОЇХ ОДНОКУРСНИКІВ ПО ПЕДУЧИЛИЩУ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.51.14

Ключові слова:

прізвище, ім’я, прізвища моїх однокурсників, імена моїх однокурсників, мотивація прізвищ, творення прізвищ, суфіксальний спосіб.

Анотація

Анотація. Стаття присвячена вивченню мікросистеми прізвищ та імен моїх однокурсників по Самбірському педагогічному училищу (нині коледжу), що на Львівщині, випускників 1975 р. У статті проаналізовано доробок українських мовознавців у галузі вивчення теоретичних і практичних проблем прізвищ та імен (праці В. О. Горпинича, Л. Т. Масенко, А. М. Поповського, Ю. К. Редька, М. Л. Худаша та ін.), їх лексикографічного опрацювання (праці В. О. Горпинича, А. М. Зосимова, Ю. М. Новикової, Ю. К. Редька, Л. Г. Скрипник і Н. П. Дзятківської та ін.). Зазначено, що потреба в комплексному дослідженні прізвищ та імен окремих соціальних груп становить інтерес для дослідників історичної та зіставної ономастики. Встановлено, що майже половина прізвищ моїх однокурсників утворена від власних імен та їхніх діалектних форм: Калина – Калинич, Петро – Петришин, Степан – Степанюк, Юрко (варіант імені Юрій) – Юркевич, Юсип (варіант імені Йосип) – Юсипович, інші – від назв флори і фауни: слива – Сливар, явір – Яворська, лев – Левицька; родинних зв’яків: піп – Попович (син попа), дід – Прадід і т. д. Доведено, що більшість прізвищ моїх однокурсників утворено суфіксальним способом за допомогою словотворчих суфіксів: -ович: Войт-а – Войт-ович, піп – П(і/о)п-ович, Юсип – Юсип-ович; -чак: сиплив-ий – Сиплив-чак, копит-о – Копит-чак; -анськ-: висок-ий – Височ- анськ-а, ольх-а – Оль(х/ш)-анськ-а; -к-: гнида – Гнид-к-а, Комарник-и – Комарни(к/ць)-к-а та ін. Чотири прізвища утворено безафіксним: Варега, Денека, Качмар, Кикош, одне – префік- сальним способом: дід – Пра-дід. Серед моїх однокурсників по Самбірському педагогічному училищу, випускників 1975 р., поширено 17 імен, 3 – чоловічих (Михайло – 2, Василь та Юрій – по одному) й 14 – жіночих (Галина – 5, Марія – 4, Ярослава – 3, Ганна, Любов і Катерина – по 2, Ольга, Надія, Наталія, Ірина, Євгенія, Стефанія, Любомира та Люся – по одному). Зазначено, що потребують комплексного вивчення прізвища та імена таких соціальних груп з інших регіонів України, зокрема в порівняльному аспекті.

Посилання

Антропонімікон села Бурімки Ічнянського району Чернігівської області. UPL : https://ff.udpu.edu.ua/ wp-content/uploads/21. -Moje-selo-kraplynochka-na-karti-1.pdf (дата звернення: 12.10.2022).

Варченко І. До основ наукового вивчення сучасних українських прізвищ. Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ. Київ : Радянська школа, 1968. С. 3–29.

Популярні прізвища та імена України : Популярність імен : Пояснення. UPL : https://sites.google.com/ site/uaname/popularnist-imen/home (дата звернення: 10.10.2022).

Популярні прізвища та імена України : Популярність імен. UPL : https://sites.google.com/site/uaname/ popularnist-imen (дата звернення: 11.09.2022).

Популярні прізвища та імена України : Популярність прізвищ. UPL : https://sites.google.com/site/ uaname/popularnist-prizvis (дата звернення : 16.10.2022).

Прадід Ю. Ф. Матронімічні прізвища (на матеріалі українських варіантів християнських імен). Українське мовознавство. 2022-1. Вип. 52. С. 32–43.

Прадід Ю. Ф. Патронімічні прізвища (на матеріалі українських варіантів християнських імен). Українське мовознавство. 2021. Вип. 1(51). С. 28–45.

Прадід Ю. Ф. Типологія прізвищ жителів с. Либохори Стрийського району на Львівщині. Мови й літератури світу: Зб. наук. праць. Кривий Ріг. 2022-2. Вип. 1. С. 28–45.

Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ. Київ : Радянська школа, 1968. 257 с. Рідні. UPL : https://ridni.org/ (дата звернення: 12.10.2022).

Славутич Є. В. Військовий костюм в Українській козацькій державі : Уніформологічний словник. Київ, 2012. 171 с.

Словник української мови : в 11 томах. Київ : Наукова думка, 1970–1980.

Український словотвір : Словник-довідник. URL : https://subject.com.ua/ukrmova/derivation/index.html (дата звернення : 15.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-16