ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ТЕКСТОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.51.6

Ключові слова:

академічний стиль, академічний дискурс, лінгвістичне непорозуміння, прийоми спрощення і структурування тексту, функціональність академічного письма.

Анотація

Анотація. У статті проаналізовано концепцію академічної текстової компетентності, принципи її розвитку в учасників навчального процесу ЗВО незалежно від профілю. Стверджено факт монополії англійської мови щодо публікації академічних робіт у світі. Охарактеризовано стиль академічного письма, традиції якого склалися досить давно завдяки зусиллям, з одного боку, науковців і освітян, а з другого – редакторів наукових журналів. Досягненню належного рівня академічної грамотності студентів сприяє їх залучення до «академічного дискурсу», про що першим наголосив французький соціолог П’єр Бурдьє. Він же писав про ймовірність «лінгвістичного непорозуміння» між викладачем і студентом, головним чином через брак відповідних компетентностей у останнього, а також через сформовану на той час систему стосунків між ними. Авторка вважає проблему досягнення належного рівня академічної грамотності під час вивчення англійської мови в українських ЗВО ще складнішою з огляду на низку об’єктивних причин. Один із шляхів її вирішення – це популяризація та дотримання таких принципів сучасного академічного письма, як чіткість і структурованість академічного тексту. Сам академічний стиль інтерпретують як монотип, диференційований лише за жанрами, наголошуючи при цьому на таких його ознаках: наявність доказової бази, критичне мислення, обережність формулювань, класифікація і перелік, пояснення термінів, порівняння і протиставлення, опис тенденцій, опис цифрових даних, виявлення причинно-наслідкових зв’язків, наведення прикладів і використання слів-зв’язок. Способи застосування цих лінгвістичних явищ і понять проілюстровано прикладами з банків академічних фраз. Окреслено зміст цього досить нового явища в академічному письмі на основі використання готових нейтральних фразових кліше. Надано загальні рекомендації щодо написання й редагування академічних робіт англійською мовою.

Посилання

Гончаренко-Закревська Н. В., Дюканова Н. М., Петровська Н. М. Організаційні та лінгвопсихологічні аспекти інтерактивного підходу при формуванні іншомовної комунікативної компетенції. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка». 2022. Вип. 1(6). С. 132–141.

Гончаренко-Закревська Н. В., Дюканова Н. М. Шляхи поліпшення іншомовної академічної грамотності у внз. Наука і техніка сьогодні. Серія «Педагогіка». 2022. Вип. 1(1). С. 27–37.

Ільченко О. М. Англійська для науковців. The Language of Science : Підручник / видання друге, доопрацьоване. Київ : Наукова думка, 2010. 288 c.

Ільченко О. М. Англійська для науковців. The Language of Science : Підручник / видання п’яте, доопрацьоване. Київ : Видавництво «Едельвейс», 2019. 339 с.

Дюканова Н. М., Касьяненко А. Л. Основи редагування наукових статей, написаних англійською мовою. Проблеми освіти. Збірник наук. праць. 2018. Вип. 89. С. 125– 133.

Кухаренко В., Бондаренко В. Екстрене дистанційне навчання в Україні : монографія. Харків: Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. 409 с.

Наказ Міністерства освіти та науки України «Про затвердження положення про дистанційне навчання». URL: http://zakon4.rada,giv,ua/laws/z0703-13/point1389899592029395

Олександрова Г. М., Дюканова Н. М. Основи редагування англійської науково-технічної прози. Intellectual Archive. Toronto: Shiny World Corporation (Canada). 2016. November – December. Vol. 5. № 6. P. 91–98.

Одінцова О.О., Хало З.П., Балтремус В.Є. Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти : проблеми і перспективи. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка». 2022. № 1(6). С. 294–307.

Олександрова Г. О., Дюканова Н. М., Касьяненко А. Л. «Academic Phrasebank» в академічних текстах англійською мовою. Проблеми освіти. Збірник наук. праць. 2019. Вип. 93. С. 49–58.

Семенов Ю. Н., Дюканова Н. М. Застосування фразових банків у англійських академічних текстах. Актуальні проблеми іноземної філології. Луцьк. 2020. № 12. С. 192–197.

Bourdieu P., Passeron M. Academic Discourse: Linguistic Misunderstanding and Professional Power. Stanford: Stanford University Press. 1994. 144 p.

Davis M., Morley J. ‘Use your own words : Exploring the boundaries of plagiarism’. EAP within the higher education garden: Cross-pollination between disciplines, departments and research / John Wrigglesworth (Ed.). Proceedings of the BALEAP Conference, Portsmouth 2011. Reading : Garnet Education, 2013. P. 171–179.

Gastel B., Day Robert A. How to Write and Publish a Scientific Paper. New York : Oryx Press, 1995. 228 p.

Morley J. The Academic Phrasebank: an academic writing resource for students and researchers. 2018. URL : http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/index.htm

Swales J. Genre analysis : English in Academic and Research Settings. Cambridge : Cambridge University Press, 1990. 260 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-16