ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В МОВІ СУЧАСНИХ ЗМІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.48.23

Ключові слова:

гендер, гендерний стереотип, чоловік, жінка, мова ЗМІ, медійний дискурс

Анотація

У статті уточнено зміст понять «гендер», «гендерний стереотип», наголошено, що гендерні стереотипи впливають на сприймання, запам’ятовування й інтерпретацію людиною інформації відповідно до сформованих у її свідомості уявлень про маскулінне та фемінне. Здійснено огляд праць українських та зарубіжних науковців з проблем вивчення гендерних стереотипів, визначено актуальні аспекти досліджень. У роботі гендерний стереотип витлумачено як узагальнене в культурі уявлення про приписувані жінкам або чоловікам риси зовнішності, характеру, статусно-рольові ознаки тощо. Розглянуто різні підходи дослідників до класифікації гендерних стереотипів у мові ЗМІ. Визначено мовні засоби вираження гендерних стереотипів у мові українських ЗМІ. Зосереджено увагу на описі зовнішніх та професійних характеристик осіб жіночої та чоловічої статі, гендерних ролей чоловіків і жінок. Наголошено, що поданий у медійному дискурсі опис зовнішності осіб чоловічої та жіночої статі відображає не лише світогляд автора, а й соціокультурні стереотипні уявлення про їхні зовнішні дані та моральні якості, особливості поведінки тощо. У текстах ЗМІ зовнішність жінок описують докладніше, ніж чоловіків. Краса жінки полягає в її природності, доглянутості, впевненості у собі. Із зовнішністю пов’язана риса сексуальної привабливості жінки. У сучасних медіа акцентовано увагу на тому, що в суспільстві зберігається стереотипне уявлення про жінку-матір та дружину, яка насамперед виховує дітей, займається побутом. Сучасні соціальні та політичні події зумовили з’яву нових гендерних ролей, зокрема жінки-воїна, жінки-військовослужбовця. У мові ЗМІ також відображено професійні характеристики жінки. Відповідно до стереотипних уявлень керівні посади посідають чоловіки. Жінка-керівник вважається винятком. Усі динамічні процеси всередині гендерного концептуального простору відбуваються внаслідок трансформацій та нового перерозподілу гендерних ролей між чоловіками й жінками. Медійний дискурс дає широкі можливості для подальшого вивчення гендерних стереотипів на тлі світових процесів гендерного розвитку, це й може слугувати предметом нових наукових студій.

Посилання

Гендерні ресурси українських мас-медіа: ціна і якість: практичний посібник для журналістів та працівників ЗМІ / Н. М. Сидоренко, М. М. Скорик, та ін.; ред-упоряд. Н. М. Сидоренко. Київ : «К.І.С.», 2004. 76 с.

Жінка повинна бути красивою. Район Луцьк. 09.04.2019. URL : https://lutsk.rayon.in.ua/news/139834-zhinka-povinna-buti-krasivoiu (дата звернення: 13.11.2021).

Ким Л. Исследовательский проект «Влияние социальных факторов на понимание гендерных ролей». Будапешт, Ташкент, 2002. С. 36−38.

Ковальова Г. П., Даніл’ян В. О. Трансформація жіночої гендерної ідентичності в сучасному медіапросторі. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія : Філософія. 2011. № 11. С. 148−158.

Ковпак Г. Яка красива жінка : 40-річна актриса вразила природною красою. Сьогодні. 7.05.2017.

Кокнова Т. А., Овчарова Л. А. Особливості відображення гендерного стереотипу та його вплив на мовну діяльність особистості. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2019. № 7 (330). С. 20−29.

Костюк І. А. Гендерні стереотипи в заголовках друкованих ЗМІ. Наука і молодь. Гуманітарна серія. 2012. № 11−12. С. 116−119.

Кравець Т. В. Гендерні стереотипи в сучасному українському масмедійному дискурсі: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова». Київ, 2021. 19 с.

Любарець А. Лише дві жінки у незалежній Україні ставали мерами облцентрів. URL : https://www.chesno.org/post/4562/ (дата звернення: 05.10.2021).

Маслова Ю. П. Роль гендерних стереотипів у розбудові громадянського суспільства (на прикладі сучасних українськомовних ЗМІ). Розвиток громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи. Громадянське суспільство. Острог : Вид-во НаУОА, 2014. Вип. 7. С. 278−297.

Меренкова В. Гендерна дискримінація жінок, і чи могло все бути навпаки. Думки 4-х експерток. Українська правда. 19.09.2021.

Оленич І. Одрі Гепберн, Грейс Келлі та Вівєн Лі: красуні, які зводили з розуму чоловіків у XX столітті. Znaj.ua. 09.09.2021.

Сім труднощів, з якими неминуче стикається кожна красива жінка. Ukr. Media. 26.07.2018.

Секс-символи минулого століття. URL : https://gobeauty.blog/ua/seks-symvoly-mynulogo-stolittya/(дата звернення: 04.10.2021).

Слінчук В. В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.08 «Журналістика». Київ, 2006. 20 с.

Слінчук В. В. Соціальна типізація гендерних стереотипів у мові ЗМІ. Наукові записки Інституту журналістики. Київ, 2004. Т. 17. С. 67–74.

Ставицька Л. О. Гендерні стереотипи в сучасній українській мовній свідомості (за даними асоціативного експерименту зі словами мати, батько). Дивослово. 2005. № 5. С. 47–51.

Ставицька Л. О. Гендер : мова, свідомість, комунікація / Інститут української мови НАН України. Київ : КММ, 2015. 440 с.

Сукаленко Т. М. Гендерні стереотипи жіночності: проблеми вивчення. Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». Черкаси, 2009. Вип. 169. С. 59–65.

Сукаленко Т. М. Метафорична репрезентація гендерних стереотипів. Соціолінгвістичні студії / за заг. ред. Л. О. Ставицької. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. С. 143–148.

Сукаленко Т. М. Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській мові. Київ: Інститут української мови : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. 240 с.

Тороп О. Як в Україні долають дискримінацію жінок в армії. ВВС News Україна. 06.07.2018.

Шевченко Ольга. Що робить жінку красивою? URL : https://ukrainians.today/shho-robyt-zhinku-krasyvoyu/(дата звернення : 12.10.2021).

Що жінки кажуть про ґендерну рівність у секторі безпеки й оборони? URL : https://parlament.org.ua/2021/03/08/shho-zhinki-kazhut-pro-gendernu-rivnist-u-sektori-bezpeki-j-oboroni/ (дата звернення: 13.10.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-11