ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ НЕОЛОГІЗМІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.48.17

Ключові слова:

неологізм, лексико-семантична група, пандемія COVID-19

Анотація

У пропонованій статті зосереджено увагу на оновленні та збагаченні лексичного складу англійської мови періоду пандемії коронавірусу Covid-19, розглянуто процес з’яви нових складних одиниць, динаміку розвитку їхньої семантики та набуття ними нових значень; зафіксовано постання нових складних слів, пов’язаних із поширенням коронавірусного захворювання та його впливом на лінгвістичну ситуацію в сучасному газетному дискурсі; визначено тенденції їх активізації. Виокремлено лексико-семантичні групи неологізмів, спричинених виникненням і поширенням короновірусної інфекції, а саме: «Освіта», «Подорожі», «Соціальне життя», «Здоров’я», «Культура», «Робота». Повсюдне поширення захворювання знайшло свій відбиток не лише в медицині, а й усіх соціальних сферах та в лексичному складі багатьох мов, зокрема й англійської. Установлено, що найбільш частотною серед інновацій у дискурсі означеного періоду є лексема COVID-19 та її український відповідник коронавірус, що послугували джерелом постання нових складних слів. Хронологічно стаття охоплює період від початку 2020 року до першого півріччя 2021 року. Закріплені в мовленнєвій практиці українців слова на позначення актуальної для світу хвороби вже адаптовано до фонетичних, правописних і граматичних норм сучасної української мови, тож уживання їх є регулярним, нормативним і змістотвірним. Констатуємо, що в мові рівнозначно поширені англійськомовна абревіатура-термін COVID-19, лексичний відповідник коронавірус та адаптоване й закріплене в мовленнєвій практиці слово ковід, що є транслітерованим еквівалентом англомовної одиниці. У науковій праці проаналізовано стан вивчення проблеми в українській та англійській мовознавчих спільнотах. Загальнонаукові методи (опис, індукція, дедукція, інтроспекція) використані для відбору й аналізу мовного матеріалу та викладу основних положень роботи. Матеріалом дослідження послугувалиь неологізми коронавірусної тематики, дібрані зі статей, корпусів лексики, словників.

Посилання

Весна Т. В. Лексичні інновації періоду коронавірусної пандемії. Записки з романо-германської філології. 2020. Т. 44. № 1. С. 82–89.

Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу. Львів : ПАІС, 2007. 228 с.

Левченко О. О. Тенденції розвитку неологізмів в сучасній англійський мові під час пандемії COVID-19. Current Trends in the Study and Teaching of Foreign Languages : Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Online Conference. 2021. Poltava: Astraya. P. 115–118.

Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. М. Ярцева. Москва: Сов. Энциклопедия, 1990. 682 с.

Красницька К. Глобальне явище CORONAVIRUS як новий концепт в англомовній лінгвокогнітивній картині світу. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Т. 1. № 32. С. 148–153.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля. 2006. 712 с.

Тимофеев Л. И. Краткий словарь литературоведческих терминов. Москва, 1974. 799 с.

Федорова Ю. Г., Овчаренко Д. І. Особливості мовної репрезентації неологізмів. «Young Scientist». 2017. № 12 (52). С. 270–274.

Чуланова Г.В. Англомовний дискурс COVID-19 як новий продукт комунікативної діяльності індивідів. Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, 2021. С. 517–523. URL : https://sci-conf.

com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-sciencesociety-and-education-5-7-sentyabrya-2021-goda-harkov-ukraina-arhiv.

Glossary on the COVID-19 pandemic. 2021. URL : https://www.btb.termiumplus.gc.ca/publications/covid19-eng.html.

Katermina, V., Lipiridi S. Ch. Reflection on the Social and Psychological Consequences of the Coronavirus Pandemic in the New Vocabulary of the Non-professional English Language Medical Discourse.

Research Technologies of Pandemic Coronavirus Impact. Atlantis Press, 2020. Р. 44–49.

Lexicon for a Pandemic. The New Yorker. 2021. URL : https://chytomo.com/the-new-yorker-sklav-slovnykepokhy-koronavirusu.

«Lockdown» named word of the year by Collins Dictionary. 2021. URL : https://www.independent.co.uk/lifestyle/lockdown-word-of-the-year-collins-dictionary-b1720172.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-11