ПАРАДИГМАТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОРИГІНАЛЬНОГО ТЕКСТУ ТА ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.48.15

Ключові слова:

парадигма, парадигматичний аналіз, переклад, автопереклад, сприйняття, якість перекладу

Анотація

Розроблення апарату для оцінювання якості перекладу – актуальна лінгвістична проблема, детермінована зростанням кількості перекладацької літератури та необхідністю визначення того, що таке професійний переклад з погляду сучасного мовознавства. У статті проаналізовано особливості твору-оригіналу та перекладу з огляду на парадигматичну організацію тексту. Аналіз парадигматичної організації тексту репрезентує модель сприйняття тексту. Під час сприйняття тексту реципієнт переходить від текстової синтагматики (слова в тексті розташовані лінійно) до мисленнєвої парадигматики («предметні» образи пов’язуються за законами логіки та асоціації). Характер парадигм та міжпарадигмальних зв’язків зумовлює сприйняття твору. Висунуто гіпотезу, що збіги й розбіжності в парадигматичній організації тексту можуть бути використані під час оцінювання якості перекладу. Аналіз парадигматичної організації тексту передбачає виділення окремих парадигм, характеристику складу, функцій, способу вираження та конфігурації парадигм і міжпарадигмальних зв’язків. Матеріалом для аналізу був обраний вірш Йосифа Бродського «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря» та два його переклади: переклад Даніеля Вайсборта «From nowhere with love, Marchember the enth» та автопереклад «From nowhere with love the enth of Marchember sir». Ці переклади обрано через виняткову якість, засвідчену багатьма дослідниками. Автор допомагав із першим перекладом та зробив самостійно другий. Проте є суттєві відмінності у парадигматичній організації цих творів, що, з одного боку, зумовлено теоретичними настановами перекладачів, особливостями мов оригіналу та перекладу, а з другого, – індивідуальними властивостями, посиленням ролі окремих парадигм тексту. Аналіз парадигматичної організації тексту як моделі його сприйняття надає широкі можливості для подальшого компаративного аналізу не тільки оригіналу та перекладу, а також ідиостилів, творів різних напрямів тощо.

Посилання

Козицкая-Флейшман ЕА. «Я был как все»: О некоторых функциях лирического «ты» в поэзии И. Бродского. Поэтика Иосифа Бродского. 2003. С. 107–108.

Комиссаров, В.Н. Теория перевода. Лингвистические аспекты: Учебник для ВУЗов. Москва, 2013. 253 c.

Косенкова А.А. Авторская трансформация образа волшебного зеркала в лирическом послании И. Бродского «Ниоткуда с любовью...». Уральский филологический вестник. 2014. № 5.

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/avtorskaya-transformatsiya-obraza-volshebnogo-zerkala-vliricheskom-poslanii-i-brodskogo-niotkuda-s-lyubovyu (дата обращения: 29.11.2021).

С. Есенин и его окружение: А. Мариенгоф, Н. Клюев, Н. Клычков. Сопоставительный анализ лексики / Степанченко И.И. и др. ; Под науч. ред. И.И. Степанченко. Харьков, 2016. 234 с.

Степанченко И. И. О конфигурации парадигматических структур поэтического текста (на материале стихотворений С. Есенина) Філологічні студії ; За заг. ред. Л.А. Лисиченко. Харків, 2009. С. 328–339.

Ishov Z. ‘Post-horse of Civilisation’: Joseph Brodsky translating Joseph Brodsky. Towards a New Theory of Russian-English Poetry Translation. Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde am Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften. Berlin, 2008. 268 p.

Milostivaya, A., and Makhova, I.. “Achieving communicative equivalence: space-time text organization peculiarities in stream of consciousness novels of James Joyce in German and Russian translations”. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities. 2017. Vol. IX, No. 1. Р. 36–45.

Olson J.L. Rooted Cosmopolitanism in the Poetry of Seamus Heaney, Derek Walcott, and Joseph Brodsky. PhD dissertation. Michigan, 2008. 234 p.

Trkulja M. The third wave of Russian immigration in the United States (Joseph Brodsky, Sergei Dovlatov). Thesis, Zagreb, 2017. 66 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-11