ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМАНТИКИ ВІДНОСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ «СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» У 20 ТОМАХ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.48.13

Ключові слова:

відносні прикметники, віртуальна лексикографічна лабораторія, електронний словник, лексичне значення, семантичний стан

Анотація

У статті йдеться про дослідження семантики відносних прикметників української мови з використанням комп’ютерних технологій. Джерельною базою обрано «Словник української мови» у 20 томах Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, який функціонує у паперовій та електронній версіях. Електронна версія представлена двома варіантами: Віртуальною лексикографічною лабораторією «Словник української мови», що є інструментом для укладання 20-томного «Словника української мови» і проведення наукових досліджень, та онлайновим «Словником української мови у 20 томах», який розміщено у вільному доступі на сайті Українського лінгвістичного порталу. Мета статті – продемонструвати проведення семантичного аналізу відносних прикметників на матеріалі «Словника української мови» у 20 томах для створення мовно-інформаційного інструментарію, орієнтованого на виконання семантичних досліджень в електронному словнику. Методи дослідження – комп’ютерні технології, лексикографічний аналіз, теорія семантичних станів. Зазначено, що необхідною умовою ефективної автоматизації електронних словників для досліджень із семантики є вимога експліцитного представлення в них семантичної інформації. Словникові дефініції відносних прикметників із формулами тлумачення «Прикм. до» і «Стос. до» лише встановлюють факт зв’язку значення прикметників із лексичними значеннями іменників, від яких ці прикметники утворено, тоді як він повинен бути представленим в експліцитному вигляді у тлумаченнях відносних прикметників для ефективної автоматизації електронного словника під час проведення семантичних досліджень. Запропоновано спосіб проведення семантичного аналізу відносних прикметників у 20-томному «Словнику української мови». Представлено один із етапів розроблення багатопараметричного інструментарію для проведення семантичних досліджень відносних прикметників з неекспліцитними формулами тлумачення в електронному тлумачному словнику. Для поглибленого дослідження семантичної структури українського прикметника застосовано формалізм теорії семантичних станів, розроблений В. А. Широковим. Продемонстровано етапи конкретизації лексичного значення відносного прикметника у сполученні з іменником, визначення семантичних класів, установлення семантичних відношень, наведено приклад експліцитного подання відповідної словникової дефініції.

Посилання

Бугаков О. В. Функціонування прийменників в українському тексті: морфологічний та семантико-синтаксичний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2006. 19 с.

Лінгвістично-інформаційні студії : праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України : у 5 т. Т. 3 : Тлумачна лексикографія. Кн. 2 : Системна семантика тлумачних словників / В. А. Широков та ін.; за заг. ред. В. А. Широкова. Київ : УМІФ НАНУ, 2018. 250 с. URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43222

Погрібна О. О. Лексична та граматична семантика іменників у «Словнику української мови» (назви знарядь праці та споруд) : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2005. 20 с.

Рабулець О. Г., Сухарина Н. М, Широков В. А., Якименко К. М. Дієслово в лексикографічній системі. Київ: Довіра, 2004. 259 с.

Словник української мови online. Томи 1-11 (А-ОБМІЛЬ). URL: https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=74&page=2 (дата звернення 16.12.2021).

Словник української мови online. Томи 1-11 (А-ОБМІЛЬ). URL: https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=41712&page=136 (дата звернення 16.12.2021).

Словник української мови online. Томи 1-11 (А-ОБМІЛЬ). URL: https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=195&page=7 (дата звернення 16.12.2021).

Словник української мови online. Томи 1-11 (А-ОБМІЛЬ). URL: https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=800&page=33 (дата звернення 16.12.2021).

Словник української мови online. Томи 1-11 (А-ОБМІЛЬ). URL: https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=25129&page=83 (дата звернення 16.12.2021).

Словник української мови online. Томи 1-11 (А-ОБМІЛЬ). URL: https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=25128&page=835 (дата звернення 16.12.2021).

Сухарина Н. М. Граматична та лексична семантика українського дієслова в лексикографічній системі : автореф. дис. … канд. філол. наук. 10.02.01. Київ, 2003. 19 с.

Широков В. А., Любченко Т. П., Шевченко І. В., Широков К. В. Граматичні системи. Феноменологічний підхід. Київ: Наукова думка, 2018. С. 32.

Широков В. А., Шевченко І. В., Рабулець О. Г., Костишин О. М., Пещак М. М. Інтегрована лексикографічна система «Словники України». Київ, 2001.

Широков В. А. Комп’ютерна лексикографія. Київ : Наук. думка, 2011. С. 21.

Широков В. А. Феноменологія лексикографічних систем: Монографія / НАН України; Український мовно-інформаційний фонд. Київ : Наук. думка, 2004. – 327 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-10