АНГЛІЦИЗМИ У ШВЕДСЬКІЙ МОВІ: СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.48.10

Ключові слова:

англіцизми, запозичення, прямі запозичення, непрямі запозичення, категорія

Анотація

У статті йдеться про причини й шляхи проникнення англіцизмів у шведську мову. Відомо, що процес запозичення слів викликає зміни в кожній мові-реципієнті. Оскільки англійська є домінантною мовою не лише сьогодення, а й упродовж минулих століть, вона активно вбудовується в культуру і мовний простір різних народів, зокрема шведів. Мета дослідження – здійснити соціально-історичний аналіз процесу проникнення англіцизмів у шведську мову протягом ХХ століття. Для її досягнення в роботі застосовано комплексну методику дослідження. Ужито такі загальнонаукові методи, як дедукція, індукція, абстрагування, конкретизація та системний аналіз. Основними методами вивчення лексичних явищ в англійській та шведській мовах є синтаксичний аналіз, лінгвостилістичний, комплексний контрастивно-перекладознавчий, поряд з елементами контекстуального, компонентного та трансформаційного аналізів. Для порівняння англійських лексичних одиниць і їхніх шведських відповідників використано зіставний метод, метод дистрибутивного аналізу та словникових дефініцій. Наукова новизна здобутих результатів полягає в тому, що існує лише незначна кількість праць, присвячених дослідженню англіцизмів у шведській мові. У зв’язку зі стрімким розвитком суспільства, науки та техніки, мова постійно змінюється та поповнюється за допомогою запозичень. Це свідчить про потребу більш глибокого проникнення в сутність поняття «запозичення» та класифікації запозичень. У дослідженні здійснено аналіз наукових джерел, що розглядають особливості мовних запозичень та сфери їхнього застосування. Висновки. Отже, у статті надано загальну характеристику досліджуваному періоду (1900 – 1999 рр.) з погляду впливу англійської мови на шведську; виокремлено та розглянуто основні категорії англіцизмів у шведській мові; співвіднесено виокремлені категорії англіцизмів із часовими рамками, протягом яких вони найінтенсивніше проникали у шведську мову; виділено та проаналізовано основні типи англіцизмів у шведській мові.

Посилання

Chrystal J-A. Engelskan i svensk dagspress. Solna : Esselte stadium, 1988. 246 s.

Höglin R. Engelska språket som hot och tillgång i Norden. København : Nordiska ministerrådet, 2002. 141 s.

Lenhult A. A case study of the use of recent English borrowings and code-switching in advertisements in two Swedish lifestyle magazines. Digitala Vetenskapliga Arkivet. Humanities. 2014. P. 49.

Lorentzon T. Forskning om svenskt ordförråd 1800–2000, En bibliografisk översikt. Göteborg : Institutionen för Svenska Språket, 2003. 183 s.

Nationell Encyklopedisk Ordbok 1-3. Höganäs, 1996. 1521 s.

Stålhammar M. Engelskan i svenskan. Åttahundra år av lånade ord och språkliga influenser. Falun : Norstedts, 2010. 258 s.

Stälhammar M. Engelskan i svenskan. 2. Engelska lånord under 1900-talet. Göteborg : Institutionen för Svenska Språket, 2003. 129 s.

Svenska Akademiens ordbok. Lund: Svenska Akademien, 2021. URL: https://svenska.se/ (дата звернення: 12.12.2021).

Westergren M. Swedish Blogs and English Borrowings : An Investigation. Digitala Vetenskapliga Arkivet. Humanities. 2009. P. 37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-10