ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОРИ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ ЛІТЕРАТУРНОГО ТЕКСТУ УКРАЇНСЬКОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.48.5

Ключові слова:

забарвлення, експресивація, метафора, спосіб перекладу, трансформація

Анотація

Стаття привячена способам передачі метафор оригінального тексту засобами української мови як таким, що допомагають домогтися найточнішого перекладу та передати все те, що хотів донести до читача автор оригіналу. Метою дослідження є аналіз способів передачі метафори тексту оригіналу в тексті перекладу. Дослідження ґрунтується на матеріалі роману Едгара Аллана По «Падіння дому Ашерів» і його українських перекладах, виконаних В. Вишневим та М. Йогансеном. Основні наукові результати отримані з використанням комплексу загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, а саме: аналізу та узагальнення наукової літератури з проблем перекладу метафори; теоретичного узагальнення, аналізу й синтезу; цілісних та інтегральних підходів до дослідження лінгвістичних явищ; порівняльного, описового та аналітичного методів. Проаналізувавши роман Е. А. По «Падіння дому Ашерів» та його переклади, автор констатує, що автори перекладів використовують більше стилістичних прийомів, аніж автор оригінального тексту, вдаючись при цьому до всіх способів передачі метафор. Найчастіше використовують: прийом заміни слова чи словосполучення аналогом із тотожним значенням, але відтвореним по-різному; прийом структурної трансформації, тобто зміни граматичної структури чи порядку слів у тексті перекладу; прийом додавання чи вилучення певних лексичних одиниць. Ймовірно, це пов’язано з тим, що важко віднайти еквівалент, який би повністю відповідав оригіналу. Коли він навіть є, емоційне забарвлення в обох мовах може бути різним. Тож застосування зазначених прийомів доцільне. Автор на конкретних прикладах демонструє використання перекладачами таких трансформацій, як контекстуальна заміна, синонімічна заміна, компресія, декомпресія, експресивація, зокрема для того, щоб надати текстові перекладу відповідного емоційного забарвлення.

Посилання

Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка: (Стилистика декодирования): Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Иностр. яз.». М. : Просвещение, 1990. 300 с.

Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Стилістичні (риторичні) фігури. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів /за ред. С. Я. Ярмоленко. К. : Либідь, 2001. 223 с.

Кравчук І. В. Спеціальні прийоми перекладу стилістично-забарвлених одиниць з англійської на українську мову. URL: http://www.rusnauka.com

Науменко А. М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики). Вінниця : Нова Книга, 2005. 416 с.

Науменко Л. П., Гордєєва А. Й. Практичний курс перекладу з англійської мови на українську: навч. посібник. Вінниця : Нова книга, 2011. 136 с.

Павленко Н. О. Збереження поетичного потенціалу метафори при перекладних трансформаціях. URL: http://www.researchgate.net

Пелевина Н. Ф. Стилистический анализ художественного текста. Л. : Просвещение, 1980. 272 с.

Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназії гуманітарного профілю. Київ : Вежа, 1994. 240 с.

Спічак О. Роль метафори у художньому тексті. URL: http://www.infolibrary.com.ua/libs/stattya/276-rol-metafori-u-hudozhnomu-teksti.html

Стилістика української мови: Підручник / за ред. Л. Мацько, О. Сидоренко, О. Мацько. К. : Вища школа, 2003. 462 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-10