ТОПОС ЯК ОБРАЗ ПРОСТОРУ РЕФЛЕКСІЇ В ЕСЕЇСТИЦІ ВАСИЛЯ МАХНА («УЗДОВЖ ОКЕАНУ НА РОВЕРІ»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.46.19

Ключові слова:

есей, збірка, самоідентифікація, пам’ять, топос, рефлексія, ментатив

Анотація

У статті проаналізовано топологічні особливості збірки Василя Махна «Уздовж океану на ровері». Дослідження відбувалося з огляду на методологію топологічної рефлексії, запропоновану філософом В. Савчуком. Суть топологічної рефлексії полягає в рекон- цептуалізації простору, котрий усвідомлюється одночасно і як носій соціальних і символічних значень, і як культурно навантажена категорія. Усі вони причетні до практик самоіденти- фікації того, хто їх осмислює, а у випадку з митцем – ще й художньо відтворює. Доведено, що В. Махно створює образ суміжної пам’яті й суміжних територій, котрі не передбача- ють центрування а пріорі. Митець не вибудовує жодних топологічних ієрархій, бо для нього й Україна, й Америка однаковою мірою важливі. В. Махно шукає власну дотичність до двох таких відмінних територій через образи й есеми, а есеїстичні техніки самоідентифікації як суб’єктивного письма щонайкраще підходять для цього. Проаналізовано практики індивіду- алізації простору, серед яких основні такі: відтворення географічних локацій через синесте- зійні образи; посутня роль деталі й подробиці; украй обмежена кількість описів упізнаваних місць, концентрація уваги на предметах, фрагментах, які є здебільшого своєрідним резуль- татом перетвореної свідомості; відсутність ієрархії в презентації топосів; полідискурсив- ний характер самих текстів; доповнення есеїв світлинами, котрі розширюють асоціативне поле читача тощо. Також проаналізовано структуру збірки й зроблено висновок, що 92 її есеї вільно укладено в умовну систему: сюжетної чи хронологічної послідовності тут не просте- жуємо. Єднають усі твори практики індивідуалізації простору, засоби перетворення відомих місць на «свої» через активізацію пам’яті. Основні з них – процеси феноменології пам’яті як оповідь про себе як такого, процес самоусвідомлення передусім як митця, homo faber.

Посилання

Махно В. Уздовж океану на ровері. Київ : Yakaboo Publishing, 2020. 336 с.

Рубчак Б. Мандрівник, іноді Риба [Вступна стаття]. Василь Махно. Cornelia Street Café : нові та вибрані вірші. Київ : Факт, 2007. С. 7–22.

Савчук В. Топологическая рефлексия. Москва : «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. 416 с.

Саєнко В. Синестезія як якість поетики ліричного твору. Поетика художнього тексту. Матеріали доповідей і повідомлень. Київ-Херсон, 1996. С. 275–276.

Суходуб Т. «Topos» как предмет и проблема философского дискурса. Δόξα/Докса. 2019. Вип. 2 (32). С. 21–31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29