УТРАЧЕНА ТА ЗНАЙДЕНА СТОРІНКА УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО ВІРШУВАННЯ: ПОЕЗІЯ 1940–1950-Х РОКІВ

Автор(и)

  • Наталія НАУМЕНКО Національний університет харчових технологій

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.45.26

Ключові слова:

вільний вірш, українська поезія 1940–1950-х років, жанр, стиль, стилізації, натурфілософія, синтез мистецтв

Анотація

У статті на значному теоретичному та ілюстративному матеріалі окреслено особливості вільного вірша в українській материковій і діаспорній поезії середини ХХ ст. (1940–1950-ті роки), позначеної домінуван- ням метричних форм. Зміст верлібрового твору, якому автор надає рис того чи того жанру (медитація, пейзаж, сон, спогад тощо), переносить семан- тичні акценти із зовнішнього на внутрішній світ. Важливим тут є й сти- лістичний чинник, з огляду на стрімкі зміни в індивідуальній манері письма поетів, спричинені реаліями суспільного, політичного та культурного життя нашої країни в середині ХХ ст. Завдяки поодиноким, але прикметним поетичним досягненням у верлі- бристиці тієї доби стало можливим усунути «білі плями» у дослідженні її розвитку. Це й зумовило актуальність роботи та її мету – виявити особливі риси українського верлібру 1940–1950-х років у зіставленні з метричною пое- зією окремого автора. Так, у віршах поетів материкових (Павло Тичина, Андрій Малишко, Федір Потушняк) та діаспорних (Михайло Орест, Леонід Мосендз, Євген Маланюк) очевидними є виразні переходи від раннього модернізму (неоромантизму та символізму) до паростків постмодерного стилю інколи навіть в одному творі. У 1940–1950-х роках дедалі потужніше виявляється сакральний, зокрема містичний, елемент ліричної оповіді, показаний через природні та релігійні концепти. Метафору «храм природи», де головним обрядом є поетична творчість, оприявнено в медитативних інтонаціях, завдяки яким українські культурні архетипи інтегруються у загальнокультурний макрокосмос. Віль- новіршові картини світу кожного автора постають на основі синтезу жан- рово-стильових, образних, композиційних домінант і поєднуються концептом свободи як можливістю вільного добору зображально-виражальних засобів. Такий підхід визначає іманентність верлібру української поезії завдяки нерів- номірним ритмам, якими уособлено порухи душі поета.

Посилання

Голомб Л.Г. Поетична творчість Федора Потушняка : монографія. Ужгород : Карпати, 2000. 100 с.

Горотак Порфирій. Хинські катрени Танґ. Арка. Література. Культура. Мистецтво. Мюнхен, 1947. Ч. 2 (лютий). С. 54–55.

Качуровський І. Генерика і архітектоніка: у 2-х кн. Кн. 2. Київ : Академія, 2008. 365 с.

Костенко Н.В. Українське віршування ХХ ст. : навчальний посібник. Київ : Київський університет 2006. 287 с.

Маланюк Є. Поезії. Київ : Дніпро, 1992. 657 с.

Малишко А.С. Зібрання творів : у 10-ти т. Т. 3. Київ : Дніпро, 1973. 339 с.

Мойсієнко А.К. Традиції модерну і модерн традицій. Кн. 1. Київ ; Ужгород : Патент, 2001. 80 с.

Науменко Н.В. Серпантинні дороги поезії: природа та тенденції розвитку українського верлібру. Київ : Сталь, 2010. 518 с.

Орест М. Держава слова: вірші та переклади. Київ : Основи, 1995. 526 с.

Осьмачка Т. Поезії. Київ : Рад. письменник, 1991. 252 с.

Потушняк Ф. М. Мій сад: поезії. Ужгород : Ґражда, 2007. 576 с.

Тичина П.Г. В серці у моїм… Вірші та поеми: Із недрукованого та призабутого. Київ : Рад. письменник, 1971. 304 с.

Ткаченко А.О. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства : підручник для гуманітаріїв. Київ : Київський університет, 2003. 448 с.

Jung, C.-G. Über die Entwicklung der Persönlichkeit. Gesammelte Werke. Bd. XVII. Berlin, 1922. 454 s. (Німецькою мовою).

Shu Jing Kong Zhuan / Shi San Jing Zhu Shu. Beijing, 1957. Di 1 ben. 575 уе. (Китайською мовою).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-23