КОНЦЕПТ ТЕРПІННЯ В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2023.57.11

Ключові слова:

концепт, терпіння, чеснота, менталітет

Анотація

У статті розглянуто визначення та характеристику концепту в рамках основних аспектів його дослідження. Вивчення концепту як когнітивної одиниці почалося давно і триває донині. Існує сім основних аспектів вивчення концепту: логіко-філософський, власне філософський, лінгвістичний, лінгвокультурологічний, когнітивний, психолінгвістичний та літературно-культурологічний. Філософська традиція трактує концепт як скорочене знання про світ. З погляду гносеології концепт кваліфікують як складні мисленнєві утворення, думки, виражені словами, знання, віра, розум. Як частина рефлексивної теорії концепти – це значення, які люди використовують у процесі інтерналізації знань про навколишнє середовище. У лінгвістичній літературі концепт розглядають як універсальну сутність, формовану у свідомості на основі безпосереднього чуттєвого досвіду, безпосередніх операцій людини з предметами. Представники лінгвокультурологічного підходу трактують концепт як багатовимірне семантичне утворення, у якому виділяють ціннісний, образний і концептуальний аспекти. Основними ознаками концепту є передача і збереження знань, неізольованість, цілісність, креативність, абстрактність, ментальність, емоційність та інші. Концепти вербалізуються окремими словами, ідіоматичними одиницями та реченнями, які проходять лексикалізацію та ідіоматизацію, і відтворюються в мовленні автоматично за наявності певних асоціацій у комунікативній ситуації. Провівши семантико-етимологічний аналіз слова patience, ми дійшли висновку, що семантична структура концепту PATIENCE в англійській мові складається з різних значень, які утворюють єдине ціле. Концепт PATIENCE широко представлений в англійській лінгвокультурі, а його основними, тобто ядерними, ознаками є: 1) очікування; 2) витривалість; 3) слухняність; 4) страждання; 5) самоконтроль; 6) експозиція; 7) поблажливість; 8) наполегливість.

Посилання

Бондар Н. Інтерпретація статусу концепту в мовній дослідницькій парадигмі. Рідний край. 2012. №1 (26). С. 84–87.

Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу. Київ : Логос, 2004. 284 с.

Загнітко А. П. Сучасні типології концептів : когнітивний, лінгвокультурологійний, прагматичний аспекти. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : [зб. наук. праць]. Вип. ХІ. Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. С. 33‒46.

Краснобаєва-Чорна Ж. В. Інтегральний підхід до інтерпретації концепту (філософський та лінгвокультурологічний вектори). Лінгвістичні студії : Зб. наук. праць. Донецьк : ДонНУ, 2006. Вип. 14. С. 27–31.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми. Полтава : Довкілля. К, 2008. 711 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04