ЕФЕКТ МЕДУЗИ: ПРОКЛЯТТЯ ДЗЕРКАЛ І МЕЧІВ У ШЕДЕВРАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2023.57.10

Ключові слова:

міфологема, психодинамічна модель, «ефект Медузи», відображення неусвідомлюваного, агресія, вихід за межі психодинамічної моделі

Анотація

У статті проаналізовано міф про Медузу Горгону як психодинамічну модель, що є теоретичним уявленням про те, що людську поведінку формують неусвідомлювані динамічні (інтерактивні) психологічні сили (статевий потяг, минулий травматичний досвід, нав’язані родинні цінності тощо), та викладено результати застосування техніки текстового аналізу «ефект Медузи» з опорними позиціями – дзеркало (відображення неусвідомлюваного) і меч (агресія) (авторська методика на засадах системного підходу з використанням міфологічного методу, елементів юнгіанської теорії архетипів, психологічного, герменевтичного, постструктуралістського та інтертекстуального методів), здісненого на матеріалі новели Рюноске Акутаґави «У чагарнику», психологічного роману Германа Гессе «Степовий вовк» та драми Лесі Українки «Камінний господар». Досліджено динаміку агресивної поведінки головних героїв, тригери, що провокують активацію архетипу, запропоновані у творах варіанти виходу за межі психодинамічної моделі Медузи. Встановлено, що в новелі «У чагарнику» Рюноске Акутаґави та романі «Степовий вовк» Германа Гессе виділено чотири типи персонажів, дії яких описано за допомогою психодинамічної моделі Медузи, за принципом «виходу» – Тадзьомару («відтинання голови», фізичне знищення), самурай (самознищення), жінка (ізоляція), Гарі Галер (інтелектуалізація). Відповідно в драмі Лесі Українки «Камінний господар» спостережено, за тим самим принципом, протиставлення трьох персонажів, дії яких описано психодинамічною моделлю Медузи: Командора (Медуза каральна), Долорес (Медуза витіснена, інтелектуалізована) та Дон Жуана (Медуза самозаклята), – Анні як Горгоні звичайній, спраглій влади та підкорення чужої волі. Актуальність дослідження та перспектива подальших розробок вмотивовані тим, що результати глибинного аналізу знакових літературних творів можуть бути використані в прикладній психології, зокрема в роботі з розладами поведінки, зокрема в ситуаціях повторюваних життєвих сценаріїв (індивідуальних міфів).

Посилання

Акутаґава Р. Павутинка : вибрані новели / перекл. з япон. Івана Дзюба. Львів : Піраміда, 2020. 276 с. URL : https://chtyvo.org.ua/authors/Riunoske_Akutagava/Pavutynka_zbirka/.

Гессе Г. Степовий вовк. Всесвіт. № 4, 5. 1977. URL : https://chtyvo.org.ua/authors/Hesse_Hermann/Stepovyi_vovk/.

Гундорова Т. Леся Українка. Книги Сивілли. Гордість нації. Харків : Vivat, 2023. 304 с.

Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. Львів : Літопис, 2004. 384 с.

Єрмоленко В. Ерос і Психея. Кохання і культура в Європі : есеї. Львів : Видавництво Старого Лева, 2023. 496 с.

Забужко О. Notre Dame d'Ukraine : Українка в конфлікті міфологій. 2-ге вид., випр. Київ: Факт, 2007. 638 c.

Українка Л. Повне академічне зібрання творів : у 14 томах. Том 4. Драматичні твори (1912–1913) / ред. С. Кочерга; упоряд., комент. М. Моклиця, В. Соколова. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. 424 с.

Українка Л. Повне академічне зібрання творів: у 14 томах. Том 14. Листи (1907–1913) / ред. С. Романов; упоряд. В. Прокіп (Савчук); комент. В. Прокіп (Савчук), В. Агеєва. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. 616 с.

Фрай Н. Архетипний аналіз : теорія мітів. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / ред. М. Зубрицької, 2-ге вид., доповнене. Львів : Літопис, 2002. С. 109–135.

Юнґ К.-Ґ. Архетипи і колективне несвідоме / перекл. з німецької Катерини Котюк; наук. ред. укр. вид. Олег Фешовець. 2-ге опрац. вид. Львів : Видавництво «Астролябія», 2018. 608 с.

Akutagawa, R. Rashmon and 17 Other Stories / trans. by Jay Rubin; intr. by Haruki Murakami. New York : Penguin Books, 2006. 268 p.

Akutagawa, R. Rashmon and Other Stories / trans. by Kojima Takashi; intr. by Hibbet Howard. Tokyo : Charles E. Tuttle Co, 1952. 110 p.

Hollis James. Mythologems. Incarnations of the Invisible World. Toronto : Inner City Books, 2004. 158 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04