ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО СЛЕНГУ В КІНОДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2023.57.9

Ключові слова:

текст, кінотекст, кінодискурс, сленг

Анотація

Стаття присвячена дослідженню понять «кінодискурс» та «сленг». Сучасний американський сленг представляє собою лінгвістичний феномен, який відображає культурні, соціальні та технологічні зміни в сучасному суспільстві. Cленг включає розмовну лексику й жаргонізми. Із лінгвістичного погляду сленг потрібно відрізняти від таких шарів лексики, як регіональні діалекти, жаргонізми, нецензурні та вульгарні слова, хоча сленг має спільні характеристики з кожним із цих шарів. Розрізняють первинний та вторинний сленги. Первинний сленг переважно асоціюють із групою людей, які намагаються посилити свою солідарність усередині цієї групи шляхом використання специфічної лексики. Вторинний сленг більш сучасний, не пов’язаний із певною групою в суспільстві. Лексичні одиниці, вжиті у вторинному сленгу, поширювано через телебачення, фільми та музику, а не через особисту взаємодію всередині певних груп. Сленг класифікують в залежності від сфери використання – загальний та спеціальний (професійний). Кінотекстом є цілісне й завершене повідомлення, яке втілює авторську репрезентацію певної ідеї, виражену за допомогою вербальних і невербальних знаків, організованих відповідно до концепції колективного функційно диференційованого автора за допомогою кінематографічного коду, записане у вигляді послідовності кадрів і призначене для показу на екрані для індивідуального або колективного аудіовізуального сприйняття. Кінодискурс можна визначити як необмежену множину фільмів, що є результатом взаємодії між колективним авторським задумом, складним набором можливих реакцій глядача та самим фільмом. Особливу роль у відтворенні сленгу займають перекладацькі трансформації. В аналізі фільму «Дедпул» українською мовою нами визначено застосування таких трансформацій, як: заміна, додавання, опущення, компенсація, евфемінізація та дисфемінізація. Як показав наш аналіз, серед найбільш поширених способів перекладу сленгу є використання заміни.

Посилання

Вєдєрнікова Т. В. Особливості функціонування сучасних американських та британських сленгізмів. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. 2021. Том 32 (71). № 2. Частина 1. С. 107–113.

Демецька В., Федорченко О. До проблеми перекладу кінотекстів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2010. IV. С. 239–243.

Журавель Т. В., Хайдарі Н. І. Поняття перекладацьких трансформацій та проблема їх класифікації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. Т. 19. №. 2. С. 148–150.

Медвідь О. М., Часовських А. А. Відтворення лінгвостилістичних особливостей кінотексту при дублюванні англомовних фільмів українською. Procedia–Social and Behavioral Sciences. 2015. №. 212. С. 237–241.

Мельник М. Є. Кінотекст як особливий тип дискурсу. Сучасні дослідження з іноземної філології. 2014. № 12. С. 123–127.

Панченко О. І. Лексико-семантична класифікація англійського молодіжного сленгу. Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Сер. Філологія. Журналістика. 2021. Т. 32. №. 71. С. 190–194.

Паршак К. Д. Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. 2014. Вип. 11. С. 196–199.

Словник української мови : в 11-ти т. / ред. І. Назарова. Київ : Наукова думка, 1978. Т. 9. 916 с.

Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг. Київ : Критика, 2005. 464 с.

Яременко В., Сліпушко О. Новий тлумачний словник української мови : у 4-х т. : для студентів вищих та середніх навальних закладів. Київ : Аконіт, 1998. Т. 4. 944 с.

Flexner S. B. New Dictionary of American Slang / Comp. by R. Chapman. New York : Harper and Row, 1986. 498 p.

Munthe P. R., Arifin M. B., Setyowati R. An Analysis of Slang Words in IT Movie, 2023. URL: https://www.researchgate.net/publication/377834896_An_Analysis_of_Slang_Words_in_IT_Movie.

Quirk R. A Comprehension Grammar of the English Language. New York : Longman Group Ltd., 1995. 176 р.

Zaichenko S. Film Discourse as a Powerful Form of Media and its Multi–Semiotic Features. In The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, 2019 URL: https://www.europeanproceedings.com/article/10.15405/epsbs.2019.08.02.74.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04