ДІАХРОНІЧНІСТЬ РЕАЛІЙ ТА УЗУСІВ ЯК ЧИННИК ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ А. КОНАН ДОЙЛА A SCANDAL IN BOHEMIA)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2023.57.4

Ключові слова:

переклад, узус, латентні реалії, Артур Конан Дойл, «Скандал у Богемії»

Анотація

Автор обстоює тезу, що в процесі перекладу творів, доволі відділених від сучасної читацької аудиторії в часі, важливого значення набуває діахронічний аспект вихідного та цільового текстів, який, серед іншого, несе загрозу непорозумінь, спричинених не лише національно-культурною, а й хронологічною нетотожністю узусів. Розвиваючи раніше висловлену думку про ризик специфічної «узусної інтерференції», з яким стикається кожен, хто працює над художнім перекладом, автор наголошує на ймовірності ситуації, коли слововжиток оригіналу диктує перекладачам найрізноманітніші рішення, прийнятні в синхронії та з погляду узусу мови перекладу, проте ніяк не обґрунтовані філологічно, крім суто поверхової, «буквалістської» подібності до першотвору. Натомість у статті акцентовано на важливості підготовчої роботи над оригіналом, коли хід перекладацького мислення відтворює логіку вдумливого інтерпретатора, дозволяючи тим самим виявляти такі «темні місця», щоб, дошукуючись якнайточнішого відповідника, адекватно відтворювати їх у перекладі. Заявлену тезу проілюстровано прикладами з оповідання Артура Конан Дойла A Scandal in Bohemia та трьох його перекладів українською мовою (В. Панченка, Є. Тарнавського та М. Дмитренка), що ілюструють доцільність відходу від слововжитку, засвідченого в оригіналі. Показано, що гадана узуальна «виграшність» пропонованих у перекладі варіантів насправді суттєво викривлює образний стрій першотвору, хоч ці недоліки неважко усунути, вдаючись до «діахронічного» прочитання оригіналу й пошуку контекстуально доречних еквівалентів. Попри позірну непринциповість наведених розмежувань для змісту аналізованого епізоду, приклади такого типу видаються авторові важливими з огляду на їхній зв’язок із реаліями, які він називає латентними.

Посилання

Академічний тлумачний словник української мови в 11 т. (СУМ-11). 1970–1980. URL : http://www.sum.in.ua.

Зарицький М. С. Переклад : Створення та редагування. Київ : Парламентське видавництво, 2004. 120 с.

Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). Львів : Видавництво при Львівському державному університеті, 1989. 216 с.

Зорницький А. В. Особливості відтворення прикметника Bohemian при перекладі художнього тексту (на матеріалі оповідання А. Конан Дойла A Scandal in Bohemia). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2018. № 1(87). С. 80–84. DOI : https://doi.org/10.35433/philology.1(87).2018.80-84.

Карабан В. І., Карабан А. В. Узус і переклад : з чого та на що ми перекладаємо? Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. 2017. Вип. 34. С. 52–56.

Карабан В. І. Роль узусу в перекладі. Мовні і концептуальні картини світу. 2017. Вип. 59. С. 76–82.

Павленко О. Г. Авторське «Я» в перекладах Миколи Дмитренка. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. 2019. Вип. 21. С. 75–83. DOI : 10.34079/2226-3055-2019-12-21-75-83.

Петрушова Н. В., Кравченко В. Л., Петрович О. С. Особливості перекладу британських реалій оповідання А. К. Дойла «Скандал у Богемії» українською мовою. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2021. Вип. 93. С. 43–54. DOI : 10.26565/2227-8877-2021-93-06.

Dalby J. T. Sherlock Holmes’s Cocaine Habit. Irish Journal of Psychological Medicine. 1991. No 8. P. 73–74.

Pearce D. H. Sherlock Holmes, Conan Doyle and Cocaine. Journal of the History of the Neurosciences : Basic and Clinical Perspectives. 1994. No. 4. P. 227–232.

Seleskovitch D., Lederer M. Interpréter pour traduire. Paris : Didier Érudition, 1997. 311 p.

Zornytskyi A., Mosiienko O., Vyskushenko S. How Do I Say Realia in English? On a Once ‘Cyrillic’ Translatological Problem. inTRAlinea. 2023. Vol. 25. URL : https://www.intralinea.org/current/article/how_do_i_say_realia_in_english.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04