ДОМИСЛЕНІ ІСТОРІЇ ШЕВЧЕНКОВОГО КОХАННЯ НА ЗАСЛАННІ (ЗА ТВОРАМИ ШЕВЧЕНКІАНИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2023.55.4

Ключові слова:

шевченкіана, домисел, вимисел, документальність, інтимно-любовний дискурс, роман, психологізм, спогад, образ

Анотація

Стаття є частиною системного дослідницького проєкту «Інтимно-любовні дискурси в українській літературній шевченкіані», така проблематика досі ще не ставала предметом студіювання саме в різножанрових творах про Тараса Шевченка. У низці шевченкознавчих праць констатовано, що вказана тема протягом понад століття «приносилася в жертву» задля ширшого показу соціального буття українського генія, а це своєю чергою призводило до певного збіднення і спрощення його образу взагалі, а в життєписних творах зокрема. У дослідженні наголошено на низці суспільно-побутових обставин ‒ практично цілком безправне, підневільне солдатське життя Тараса Шевченка, відірваність від природнішого середовища, зокрема українського, та вимушена інтегрованість у зовсім «інший світ» ‒ казарми і Сходу, які кардинальним чином позначилися на житті поета, зокрема на можливостях його взаємин із жінками, відомостей про які дійшло зовсім небагато. Є дуже скупа інформація про татарку Забаржаду і значно ширша ‒ про Агату Ускову. Тож письменники, які творили Шевченкові життєписи, у їх частині про заслання вдавалися до вимислів і домислів. У цій статті проаналізовано такі домислені історії нібито взаємин українського поета з «жінками Сходу», витворені в романах О. Іваненко «Тарасові шляхи», каракалпака У. Бекбаулова «Тарас на Аралі», А. Цвід «І темнії ночі… І ласки дівочі», О. Денисенка «Тарас. Повернення». Зауважено на мірі художньої майстерності кожного з творів, особливу увагу приділено аналізові романів У. Бекбаулова та О. Денисенка. Доволі широко вміщено інформацію про структурні особливості художньо-біографічних текстів.

Посилання

Бекбаулов У. Тарас на Аралі. Повість. Перекл. з каракалп. Київ : Дніпро, 1975. 352 с.

Вертипорох О. Психосемантика образу-персонажа в романі Олександра Денисенка «Тарас. Повернення». Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць. Вип. 33. Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2019. С. 104–114.

Денисенко О. Тарас. Повернення : роман. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. 224 с.

Іваненко О. Тарасові шляхи [Роман]. Київ : Веселка, 1982. 743 с.

Ковтун Ю. Кохані жінки Шевченка. Тарасові музи. Київ : Україна, 2004. 207 с.

Козак М. Дано любить, терпіть, страждать... Драма особистого життя Тараса Шевченка. Луцьк : Волинська книга, 2007. 100 с.

Малиновська М. Два літа на Аралі. Літературна Україна. 1975. 27 листопада.

Реп’ях С. Марево (Т. Г. Шевченко і жінки). Есе. Чернігів, 1993. С. 77–135.

Спогади про Тараса Шевченка / Упоряд. В. С. Бородіна і М. М. Павлюка. Київ : Дніпро, 1982. 547 с.

Т. Г. Шевченко. Біографія. Відп. ред. Є. П. Кирилюк. Київ : «Наукова думка», 1984. 560 с.

Тур-Коновалов К., Замрій Д. Художник : роман. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. 368 с.

Цвід А. І темнії ночі… І ласки дівочі : Роман-перформанс у картинах та етюдах. Кохані жінки Тараса Шевченка. Трилогія. Книга друга. Київ : ТОВ «Видавництво «Прометей», 2017. 368 с.

Шагінян М. Тарас Шевченко / Переклав В. Іванисенко. Київ : «Дніпро», 1970. 254 с.

Шевченківська енциклопедія : у 6 т. НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]. Київ, 2012–2015. Т. 1–6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21