ПОЕТИКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ РОМАНТИКІВ У КОМПАРАТИВНОМУ ЗРІЗІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЛІТЕРАТУР

Автор(и)

  • Оксана МЕЛЬНИК

Ключові слова:

романтизм, еволюція, типологія, поетика, національна культура

Анотація

У статті простежено сутність типологічних вимірів та поетикальних особливостей творчої манери Миколи Маркевича як представника українського романтизму першої половини ХІХ ст. Дослідження здійснено з залученням компаративного методу: зіставлено специфіку вияву визначальних ознак цього літературного напряму в українській та інших літературах періоду романтизму. Це допомогло глибше осягнути загальні закономірності розвитку європейської та української літературних систем.

Посилання

Айзеншток І. Українські поети-романтики / Ієремія Айзеншток // Українські поети-романтики 20 – 40-х років XIX ст. – К. : Дніпро, 1968. – С. 7 – 64.

Апанович О.М. Гетьман Мазепа – будівничий української культури / Олена Михайлівна Апанович // Слово і час. – 1995. – № 3. – С. 85 – 89.

Белинский В.Г. История Малороссии Николая Маркевича / Виссарион Григорьевич Белинский // Отечественные записки. – 1843. – Т. 28. – С. 1 – 18.

Будний В. Порівняльне літературознавство / Василь Будний, Микола Ільницький. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.

Грушевскій А. Маркевичь (Изь прошлого украинской литературы и историографии) / Алексей Грушевскій // Журнал Министерства народного просвещения. – 1911. – № 1, отд. 11. – С. 59 – 141.

Комаринець Т. Ідейно-естетичні основи українського романтизму : проблема національного й інтернаціонального / Теофіль Комаринець. – Л. : Вища школа, 1983. – 223 с.

Косачевская Е.М. Маркевич Н.А. (1804 – 1860) : Жизнь и деятельность украинского историка, этнографа, фольклориста и поэта / Евдокия Михайловна Косачевская. – Ленинград : Изд-во Ленинградского унив., 1987. – 277 с.

Крижанівський С. «Украинские мелодии» М. Маркевича в початках українського романтизму ХІХ ст. / Степан Крижанівський // Сучасність. –1993. – № 2. – С. 145 – 154.

Маркевич Н.А. Стихотворения. Элегии. Еврейские мелодии / Николай Андреевич Маркевич. – М., 1829. – 71 с.

Маркевич Н.А. Украинские мелодии / Николай Андреевич Маркевич. – М. : Тип. Августа Семена, 1831. – 155 с.

Наєнко М. Романтична епоха і друге відродження. Романтизм : [Львівська романтика (Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький, Микола Устиянович)] / М. Наєнко // Художня література України. Від міфів до модерної реальності. – К. : Просвіта, 2008. – С. 248 – 255.

Наливайко Д. Інтродукція / Дмитро Наливайко // Національні варіанти літературної компаративістики. – К. : Видавничий дім «Стилос», 2009. – С. 5 – 18.

Ясь О.В. Дослідницький інструментарій та інтелектуальні засади «Истории Малороссии» Миколи Маркевича / О.В. Ясь // Український історичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 27 – 42.

Day A. Romanticism / Aidan Day. – London : Routledge, 1996. – 217 p.

Izenberg G.N. Impossible individuality : romanticism, revolution, and the origins of modern selfhood, 1787 – 1802 / Gerald N. Izenberg. – Princeton, N.J. ; Oxford : Princeton University Press, 1992. – 356 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-10