СЛОВО ЯК ОСНОВА БОЖОЇ ПРЕМУДРОСТІ У ВИХОВАННІ НОВИХ ПОКОЛІНЬ

Автор(и)

  • Михайло ЗУБРИЦЬКИЙ

Ключові слова:

Божа премудрість, хронотоп, світосприйняття, світобачення, творчість, наратор, національна ідея

Анотація

У статті проаналізовано феномен слова як наріжний камінь Божої премудрості у вихованні молоді. Ідеться, зокрема, про хронотоп слова як базис комунікації, світосприйняття й світобачення. Наголошено на творчій функції слова як наратора Божої думки у творчості Івана Франка.

Посилання

Архиєпископ Іларіон. Як жити на світі. Мій дарунок для молоді / Архиєпископ Іларіон. – Холм : Свята Данилова гора, 1943 – С. 5 – 8. – 12 с.

Адельгейм Є. Естетичний трактат Івана Франка і проблеми психології творчості / Є. Адельгейм // Іван Франко. Із секретів поетичної творчості / Іван Франко. – К., 1969. – С. 3 – 62.

Біленко Т. Феномен слова в християнському культі України / Тетяна Біленко. – Дрогобич, 1993. – 94 с.

Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике : в 2-х т. / Г.В.Ф. Гегель. – СПб. : Наука, 1999. – Т. 2. – 603 с.

Гегель Г.В.Ф. Первая программа немецкого идеализма / Г.В.Ф. Гегель // Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет : в 2-х т. / Г.В.Ф. Гегель. – М., 1970. – Т. 1. – 670 с.

Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства / А.Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1990. – 396 с.

Митрополит Іларіон. Живімо правдою! Віра. – Слово во врем’я люте : проповідь / Митрополит Іларіон. – Холм : Свята Данилова Гора, 1944. – С. 6 – 7.

Митрополит Іларіон. Віра. – Слово во врем’я люте : проповідь / Митрополит Іларіон. – Холм : Свята Данилова Гора, 1944. – С. 17. – 25 с.

Огієнко Іван (Митрополит Іларіон). Візантійська культура й Україна / Іван Огієнко // Хроніка 2000. – Вип. 37 – 38. – С. 127.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К. : Либідь, 1997. – 38 с.

Соловьев В.С. Философские начала целостного знания / В.С. Соловьев // Соч. : в 2-х т. – Т. 2. – М., 1990. – 824 с.

Тайлор Э.Б. Первобытная культура / Э.Б. Тайлор. – М., 1989. – 575 с.

Франко І. Твори : у 20-ти томах / І. Франко. – К. : Держлітвидав України, 1955. – Т. 15. – 612 с.

Франко І. Твори : у 20-ти томах / І. Франко. – К. : Держлітвидав України, 1955. – Т. 16. – 468 с.

Франко І. Зібрання творів : у 50-ти томах / І. Франко. – К. : Наукова думка, 1976. – Т. 3. – 448 с.

Франко І. Зібрання творів : у 50-ти томах / І. Франко. – К. : Наукова думка, 1976. – Т. 31. – 596 с.

Франко І. Зібрання творів : у 50-ти томах / І. Франко. – К. : Наукова думка, 1976. – Т. 35. – 512 с.

Шлемкевич М. Загублена українська людина / Микола Шлемкевич. – К., 1992. – 158 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-10