АТРИБУТИВ І ЖАНР (ЗА ТЕКСТОМ ЛЬВІВСЬКОЇ ПАМ’ЯТКИ 1631 р.)

Автор(и)

  • Ганна ДИДИК-МЕУШ

Ключові слова:

атрибутивні словосполучення, пам’ятка української мови, поетичний жанр

Анотація

У статті проаналізовано атрибутивні словосполучення на основі рукописної пам’ятки української мови І половини ХVІІ ст. Шляхом суцільної вибірки з тексту ексцерповано всі прикметники-атрибутиви, встановлено словосполуки за їх участю й особливості використання в поетичному жанрі. Підсумовано, що атрибутиви – один із тих вербальних засобів, за допомогою яких мова протягом тривалого часу зберігає основні «параметри» культурно-ментальних та релігійно-богословських понять.

Посилання

Беценко Т.П. Структура і поетичні функції атрибутивних словосполучень у поезіях шістдесятників : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Т.П. Беценко. – Х. : Харківський держ. пед. ун-т, 1999. – 20 с.

Волкович Іоаникій. Розмышлянє о муцѣ Христа спаситєля нашого / Іоаникій Волкович. – Львів, 1631 / Зберігається у фондах Львівського державного історичного музею, шифр Сл 250.

Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки / Е. Вольф. – М. : Эдиториал УРСС, 2002. – 280 с.

Грищенко А.П. Прикметник в українській мові / А.П. Грищенко. – К. : Наукова думка, 1978. – 205 с.

Єрмоленко С.Я. Стилистический компонент в семантике синтаксических единиц : автореф. … д-ра филол. наук : 10.02.02 / С.Я. Єрмоленко. – К., 1983. – 36 с.

Кобозева И.М. Лингвистическая семантика / И.М. Кобозева. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 350 с.

Кравець Л.В. Семантико-граматична структура метафори (на матеріалі поетичних творів М. Зерова) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Л.В. Кравець. – К. : Київ. нац. пед. ун-т, 1997. – 18 с.

Кущ Н. Еквівалентність як лінгвістичне явище / Н. Кущ // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / укл. : А. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк, 2010. – Вип. 20. – С. 33 – 36.

Левин Ю.И. Структура русской метафоры / Ю.И. Левин // Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика / Ю.И. Левин. – М., 1998. – С. 457 – 463.

Мацько Л., Сидоренко О., Мацько О. Стилістика української мови : підручник / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 462 с.

Принцевський І. Авторські новотвори в українському поетичному мовленні / І. Принцевський // Проблемы словообразования русского и украинского языков. – Киев – Донецк, 1976. – С. 150 – 166.

Рябцева Н.К. Ментальная лексика, когнитивная лингвистика и антропоцентричность языка / Н.К. Рябцева. – Режим доступа : http://www.dialog-21.ru/Archive/2000/Dialogue 2000-1/268.htm.

Скаб М. Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери / М. Скаб. – Чернівці, 2008. – 560 с.

Слобода Н. Синтаксична і смислова структура атрибутивних метафоричних словосполучень у поезії шістдесятників / Н. Слобода // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / укл. : А. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк, 2009. – Вип. 18. – С. 190 – 193.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-10