ПИТАННЯ СПОТВОРЕННЯ ФАКТІВ У ОПИСІ РЕАЛЬНОСТІ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ

Автор(и)

  • Парвана МУСТАФАЄВА Інститут літератури ім. Нізамі Гянджеві Нана

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4557.2019.44.187343

Ключові слова:

російська література; роман; історична правда; художня реальність; С. Бородін

Анотація

У статті йдеться про проблему спотворення фактів у худож-ній реальності історичних романів 30–50-их років ХХ ст. Засвідчено, що основна причина її постання – змалювання подій головно з ідеологічних позицій. Ствер-джено, що в багатьох художніх текстах на історичну тематику цього періоду не дотримано принципів історичної правди, попри наявність таких, де історичні події й постаті зображено зі збереженням духу й звичаїв епохи. Наголошено, що романи «Египтянин», «Зірки над Самаркандом», «Дмитро Донський» привертають увагу як кращі взірці цього жанру. Їхній автор – видатний представник російської літератури радянської доби Сергій Бородін. Зазначено, що романи «Египтянин», «Дмитро Донський» створено з ураху-ванням духу епохи, закономірностей розвитку подій, хронологічного принципу, що не так послідовно простежується в романі «Зірки над Самаркандом». І це попри те, що в художньому тексті на історичну тематику факти історії, з одного боку, та створені уявою письменника події й образи, з другого, мають взаємодіяти в такий спосіб, щоб не допустити спотворення історичної реаль-ності. Наголошено, що твір «Зірки над Самаркандом» – трилогія. Її частини – романи «Кривий Тимур», «Багаття походу, «Блискавичний Баязет». Вони роз-повідають про засновника династії Тимуридів Тамерлана, зокрема, про останній його похід – проти турецького султана Баязета. Увагу у статті зосеред-жено на романі «Багаття походу» й на боротьбі все ще не скорених, хоч завойованих Тимуром більш як десятиліття до того вірмен. У ньому, на думку авторки, не вповні об’єктивно представлено окремі факти й постаті через обмеженість джерельної бази: Сергій Бородін, зображуючи похід землями Вірменії, спирався в основному на свідчення ученого монаха (вардапета) Фоми Мацопського, викладені ним у його «Історії Тимур-Ланка та його наступників».

Посилання

Акимов, B. (1972). Творчество Сергея Бородина (с. 130). Ташкент.

Добролюбов, Н.А. (1934). О русском историческим романе. В П.И. Лебедев-Полянский (Ред.), Полное собрание сочинении (Т. 1–6; Т. 1: М-Л), (с. 528‒534). Москва; Ленинград: ГИХЛ.

Чаковский, А.В. (1978). Проблемы художественного изобрaжения революции в лите-ратуре (с. 341‒354). Москва: «Советский писатель».

Borodin, S. (1962a). Səmərqəndin ulduzları. Topal Teymur (birinci kitab). Bakı: «Azərbaycan Uşaq və Gənclər Ədəbiyatı nəşriyyatı».

Borodin, S. (1962b). Səmərqəndin ulduzları. Yürüş tonqalları (ikinci kitab). Bakı: «Azərbaycan Uşaq və Gənclər Ədəbiyatı nəşriyyatı».

Metsopski, F. (1957). Teymurləngin tarixi. Bakı: «Elmlər Akademiyası nəşriyyatı».

Vamberi, G. (1991). Əmir Teymur. Bakı: «Azərbaycan Dövlət kitab palatası».

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-30