МОРФОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТАКСИСУ

Автор(и)

  • Володимир БАРЧУК

Ключові слова:

темпоральність, інтервал, час, таксис, особове дієслово, дієприслівник, предикатив

Анотація

Стаття присвячена теоретичним аспектам морфології дієслова. На основі концепції граматичної надкатегорії темпоральності, в структурі якої перебувають категорії інтервалу, часу, таксису, встановлено репрезентанти таксису на морфологічному рівні, визначено статус та функціональну спроможність дієслівних грамем. Дієприслівник є ядерною формою дієслова як морфологічна грамема таксису з узагальненим значенням послідовності та ситаксису. У функції таксисного предиката з дієприслівником координує особове дієслово, роль таксисного предиката властива й предикативові.

Посилання

Азарова Л.Є. Дієприслівники в українській мові : статус, функціонування : монографія / Л.С. Азарова, Е.С. Сосинович. – Вінниця : УніверсумВінниця, 2005. – 124 с.

Барчук В. Граматична темпоральність : Інтервал. Час. Таксис : монографія / В. Барчук. – Івано-Франківськ : Сімик, 2011. – 416 с.

Бондар О.І. Морфологічні засоби вираження таксису в українській мові / О.І. Бондар // Мовознавство. – 1991. – № 6. – С. 51 – 55.

Бондарко А.В. Теория функциональной грамматики : Введение, аспектуальность, временная локализованность, таксис / А.В. Бондарко. – 2-е изд. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 348 с.

Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті : монографія / І.Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1988. – 256 с.

Городенська К. Дієслово. Прислівник / К. Городенська // Теоретична морфологія української мови / І. Вихованець, К. Городенська ; за ред. І. Вихованця. – К. : Пульсари, 2004. – С. 217 – 327.

Коць Л.М. Дієприслівник у сучасній українській літературній мові / Л.М. Коць. – К., 1964. – 164 с.

Недялков В.П. Типологические и сопоставительные аспекты анализа зависимого таксиса (на материале нивхского языка в сопоставлении с русским) / В.П. Недялков, Т.А. Отаина // Теория функциональной грамматики : Введение, аспектуальность, временная локализованность, таксис. – 2-е изд. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – С. 296 – 319.

Русанівський В.М. Дієслово / В.М. Русанівський // Граматика української мови. Морфологія / О.К. Безпояско, К.Г. Городенська, В.М. Русанівський. – К. : Либідь, 1993. – С. 157 – 242.

Семенова Н.В. Семантика таксиса : концептуализация и категоризация / Н.В. Семенова. – Великий Новгород, 2002. – 265 с.

Слободинська Т.С. Таксис в українській мові : універсальні характеристики та специфічні риси / Т.С. Слободинська. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2011. – 404 с.

Храковский В.С. Анкета для описания таксисных конструкций / В.С. Храковский // Типология таксисных конструкций. – СПб. : Знак, 2009. – С. 865 – 882.

Jakobson R. Shifters, Verbal Categories, and the Russian Verb / R. Jakobson // Selected Writing: Word and Language / ed. S. Rudy. – The Hague : Paris : Monton, 1971. – Р. 130 – 147.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-10