ПЕРЕКЛАД ВЛАСНИХ НАЗВ У СУЧАСНОМУ ФЕНТЕЗІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ РЕНСОМА РІГГЗА «ПТАШИНІ ЗБОРИ»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.51.16

Ключові слова:

фентезі, власна назва, онім, транслітерація, транскрипція.

Анотація

Анотація. Стаття розглядає особливості перекладу власних назв (онімів) у сучасному творі жанру фентезі на матеріалі роману Ренсома Ріггза «Пташині збори». Фентезі вважають окремим жанром літератури, який відрізняється від наукової фантастики унікальним поєднанням рис казки, міфу та фантастики. У творах, що належать до цього жанру, не прослідковуємо стрибка наукових досягнень (як у науковій фантастиці), особливе місце тут відведено надприродним елементам, які діють радше в минулому, аніж у майбутньому. Важливу роль у світобудові творів жанру фентезі відіграють власні назви. В. С. Виноградов так визначає їх: це слова, які позначають унікальний дійсний або вигаданий об’єкт, особу чи місце. Невід’ємною елементом зображення вигаданих фентезійних просторів є саме оніми. В аналізованому романі ономастична система виконує функцію естетично-образотворчого засобу, а кожен її елемент не тільки спрямований на позначення унікальних явищ, які повністю вигадані автором, а й доповнює фантастичну картину магічного світу. У сучасному мовознавстві по-різному класифікують оніми. Перекладознавці виділяють такі види власних назв, як антропоніми, зооніми, фітоніми, топоніми тощо. Найрегулярнішими способами їх передачі мовою-реципієнтом є транскрипція, транслітерація, калькування та транспозиція. У ході аналізу онімів, виявлених у перекладі твору Ренсома Ріггза «Пташині збори», ми встановили, що його авторка найчастіше використовувала щодо власних назв прийоми калькування та транскрипції. Перший виявився домінантним під час передачі топонімів, ергонімів, зоонімів, хрононімів та хрематономів. Другий – насамперед під час перекладу антропонімів. Як бачимо, ономастичний простір відіграє значну роль у світобудові та експресивній картині літератури жанру фентезі. Аналіз перекладу власних назв із сучасного фентезі-роману «Пташині збори», здійснений Вірою Кучменко, дає підстави до висновку, що рівень адекватності передачі онімів українською мовою є високопрофесійним та може слугувати зразком для перекладачів-початківців.

Посилання

Виноградов В. Введение в переводоведение. Москва : Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. 224 с. Ермолович Д. Основания переводоведческой ономастики : автореф. дис. д-ра филол. наук : 10.02.20. Москва, 2005. 55 с.

Карабан В. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Вінниця : Нова книга, 2004. 576 с.

Педан М. Особливості перекладу власних назв в художніх творах. 2013. URL: confcontact.com/ 2013_04_17/25_Pedan.htm.

Словник української ономастичної термінології / уклад. Бучко Д. Г., Ткачова Н. В. Харків : Ранок-НТ, 2012. 256 с.

Ріггз Р. Пташині збори. Харків : КСД, 2020. 336 с.

Aubakir N., Makhpirov V. Towards the issue of translating proper names (on the materials of National Geographic magazine). Proceedings of INTCESS. 2019. P. 791–800.

Abdolmaleki S. Proper names in translation: An explanatory attempt. The social sciences. 2012. Vol. 7.6. P. 832–837.

Riggs R. The Conference of the Birds (Miss Peregrine’s Peculiar Children). Dutton Books for Young Readers; illustrated edition, 2020. 336 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-16