ПЕРЦЕПТИВНО-ОБРАЗНИЙ ШАР КОНЦЕПТУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.51.15

Ключові слова:

незалежність, концепт, шарова модель концепту, концептуальна метафора, дискурс, корпус.

Анотація

Анотація. У поточній дослідницькій статті автори розкривають поетапний механізм визначення метафор як репрезентантів перцептивно-образного елемента концепту НЕЗАЛЕЖНІСТЬ в сучасній американській свідомості. Розвідка виконана в контексті шарової моделі концепту українського вченого А.М. Приходька на дискурсивному матеріалі (мовне середовище свідомої об’єктивації концепту), скомпонованого в мінімодель – корпусну вибірку ілюстративних контекстів. Ресурсною базою для укладання вибірки послугував Corpus of Contemporary American English (COCA) як найбільш авторитетний і регулярно оновлюваний банк оцифрованих американських текстів. У ньому згенеровано конкорданс за запитом «independence», з якого випадково вилучені 150 контекстів актуалізації концепту НЕЗАЛЕЖНІСТЬ в сучасному американському соціумі. Обрані для студії ресурси автори опрацювали за методикою визначення концептуальних метафор Дж. Лакоффа і М. Джонсона в єдності з параметрами порядку метафоризації Н. В. Таценко – спаціальність, дименсіальність, дискретність, посесивність, артефактність, перцептивність, персоніфікація тощо. У результаті аналізу вибірки встановлено 24 метафори як актуалізатори перцептивно-образного шару концепту НЕЗАЛЕЖНІСТЬ в американському дискурсі: НЕЗАЛЕЖНІСТЬ є МІСЦЕ; ДВЕРНИЙ ЗАМОК; ФІЗИЧНЕ ТІЛО; ВОГОНЬ; ЗАВДАННЯ; МЕТА / ПРОДУКТ; РЕЗУЛЬТАТ; НОВОСТВОРЕНИЙ ОБ’ЄКТ; ДАТА; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СУБ’ЄКТ / ОБ’ЄКТ; СТАН СУБ’ЄКТА / ГАЛУЗІ; ВЛАСНІСТЬ; ВАРІАТИВНИЙ ОБ’ЄКТ; КОМПЛЕКСНИЙ ОБ’ЄКТ; РЕСУРС / ІНСТРУМЕНТ; МЕХАНІЗМ / МАШИНА; ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ; ЛЮДИНА; ОБ’ЄКТ СПРИЙНЯТТЯ, ВІДЧУТТЯ / УЯВЛЕННЯ, АНАЛІЗУ, ПОШАНУВАННЯ або ЗНЕВАГИ; МИСЛЕННЄВИЙ ВИСНОВОК. Перспектива майбутніх досліджень авторів – уточнення результатів студії на ширших дискурсивних вибірках з корпусу COCA, вивчення поняттєвого і валоративного компонентів НЕЗАЛЕЖНОСТІ в американському дискурсі для репродукції цілісної онтології концепту. Можливі шарові реконструкції НЕЗАЛЕЖНОСТІ в українському дискурсі для порівняння світоглядних позицій населення США та України. Крім того, вважаємо актуальним дослідити онтологію концепту в одному з інших форматів (польовому або модусному) з залученням релевантних методик.

Посилання

Корпусна вибірка контекстів зі словом independence як іменем концепту НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. URL: https://drive.google.com/file/d/1m0bTuUmk6rk5DSzDYTZHYzhC3w7l4Kmh/view?usp=sharing.

Приходько А. Н. Концепты и концептосистемы. Днепропетровск: Белая Е.А., 2013. 307 с.

Степанов В. В. Образний компонент концепту СТІЙКІСТЬ : корпусне дослідження американського дискурсу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2022. № 56. С. 135–140. DOI : https://doi.org/10.32841/2409-1154.2022.56.30.

Таценко Н. В. Емпатія в сучасному англомовному дискурсі : когнітивно-синергетичний вимір: дис. … доктора філол. наук : 10.02.04. Харків, 2018. 460 с.

Connell J. The 2020 New Caledonia referendum. The slow march to independence? Journal of Pacific History. 2021. Volume 56. Issue 2. P. 144–160. DOI : https://doi.org/10.1080/00223344.2021.1912584.

Corpus of Contemporary American English (COCA). URL : https://www.english-corpora.org/coca.

Ergun A. Citizenship, national identity, nation building in Azerbaijan. Between the legacy of the past and the spirit of independence. Nationalities Papers. 2022. Volume 50. Issue 4. P. 813-830. DOI: https://doi. org/10.1017/nps.2020.81.

Krotofil M., Michaluk D. Towards the independence of Ukraine. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej. 2022. Issue 17. P. 357–366. DOI : https://doi.org/10.12775/BPMH.2022.014.

Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago : University of Chicago Press, 2003. 256 p.

Liu W. From independence to interdependence. Taiwan independence as critique, strategy and method toward decoloniality. American Quarterly. 2021. Volume 73. Issue 2. P. 371–377. DOI : https://doi. org/10.1353/aq.2021.0018.

Morozova O. Monomodal and multimodal instantiations of conceptual metaphors of Brexit. LEGE ARTIS. Language Yesterday, Today, Tomorrow. 2017. Volume 2. Issue 2. P. 250–283. DOI : https://doi. org/10.1515/lart-2017-0017.

Negura P. Moldova’s thirty-year search for independence. Current History. 2021. Volume 120. Issue 828. P. 268–273. DOI : https://doi.org/10.1525/curh.2021.120.828.268.

Oliynyk N., Shevchenko I. Conceptualization of ECONOMIC CRISIS in discourse : from the Great Depression to the Great Recession. Advanced Education. 2016. Issue 6. P. 76–81. DOI : https://doi. org/10.20535/2410-8286.78867.

Palani K., Khidir J., Dechesne M., Bakker E. Strategies to gain international recognition: Iraqi Kurdistan’s September 2017 referendum for independence. Ethnopolitics. 2021. Volume 20. Issue 4. P. 406–427. DOI : https://doi.org/10.1080/17449057.2019.1596467.

Shinar C. Ukraine’s struggle for independence. European Review. 2022. Volume 30. Issue 1. P. 43–57. DOI : https://doi.org/10.1017/S1062798720001076.

Sijstermans J., Brown Swan C. Shades of solidarity. Comparing Scottish and Flemish responses to Catalonia. Regional and Federal Studies. 2022. Volume 32. Issue 2. P. 161–181. DOI : https://doi.org/10.1080/13 597566.2021.1881064.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-16