ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ МОДАЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО МАТЕМАТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.49.33

Ключові слова:

епістемічна модальність, математичний дискурс, лінгвістичний аспект модальності, доказові прислівники, допоміжні модальні дієслова, пропозиційна модальність.

Анотація

У статті розкрито лінгвістичний аспект модальності в сучасному англомовному математичному дискурсі, критично окреслено ряд актуальних проблемних питань у цій сфері, зокрема розрізнення епістемічної модальності та доказовості, зумовленої формальною логікою філософського обґрунтування. Загальний огляд досліджень доводить, що математична модальність значною мірою ґрунтується на класичній пропозиційній логіці суджень. Аналіз корпусу математичних текстів засвідчує вживання граматичних модальних категорій для формулювання модального дедуктивного міркування. З лінгвістичного погляду, академічний математичний дискурс вимагає дослідження передумов вживання природної мови в процесах математичного міркування та обґрунтування. Висунуто припущення щодо одночасної актуалізації двошарової когнітивної саморефлексії, зосередженої, з одного боку, на формальних логічних модальних операторах та математичних елементах (формальній мові), з другого, – на природній мові. Визначення семантичних значень маркерів модальності математичного дискурсу включає етап інтерпретації. Таким чином, доказові прислівники розглянуто в статті як маркери перевірки загальної об’єктивності суджень щодо оцінки мовцем істинності пропозиції. Допоміжні модальні мовні засоби високої, середньої та низької модальності, напівмодальні дієслова та вживання конструкцій умовного способу зумовлені семантикою ймовірності вибору серед гіпотетичної множини варіантів формально-логічного виведення. З’ясовано, що формально-логічна структура математичних міркувань пояснює неінтуїтивну можливість дедуктивного доведення. У статті обґрунтовано, що лінгвістична категорія модальності в математичному дискурсі обов’язково передбачає універсальну істинність знання, високий рівень логічної формалізації в статусі пропозиційної верифікації, формульний характер аргументації, тобто синтез гіпотетичних передумов, теоретичних знань та суб’єктивності міркування, що призводить до обґрунтування гіпотези та наочної ілюстрації емпіричних дедуктивних процесів, зокрема мовними засобами вираження модальності.

Посилання

Доценко О.Л. Семантико-прагматичний синтаксис: особливості вираження модальності : монографія. Київ : Міленіум, 2006. 226 с. Garson J. Modal logic. The Stanford Encyclopedia of Philosophy / Edward N. Zalta (Ed.). 2009. Standord University, CA. URL: http://plato.stanford.edu/archives/win2009/entries/logic-modal/ (retrieved: 18.01.2022).

Goldblatt R. Mathematical modal logic: A view of its evolution. Journal of Applied Logic. 2003. Volume 1. Issues 5–6. P. 309-392. DOI: https://doi.org/10.1016/S1570-8683(03)00008-9.

Ferreira D., Freitas A. STAR: Cross-modal STAtement Representation for selecting relevant mathematical premises. Proceedings of the 16th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics. April 19-23, 2021. P. 3234–3243. URL: https://aclanthology.org/2021.eaclmain. 282.pdf (retrieved: 19.01.2022).

Kratzer A. Modality. Semantics: An International Handbook of Contemporary Research / Arnim von Stechow & Dieter Wunderlich (Eds.). 1991. Berlin : de Gruyter. P. 639–650.

Kripke S.A. Semantical Analysis of Modal Logic I. Normal Modal Propositional Calculi. Mathematical Logic Quarterly. 1963. Volume 9 (5-6). P. 67–96. DOI: https://doi.org/10.1002/malq.19630090502

Lobovikov V.O. A Logically Formalized Axiomatic Epistemology System Σ + C and Philosophical Grounding Mathematics as a Self-Sufficing System. Mathematics. 2021. 9, 1859. DOI: https://doi.org/10.3390/ math9161859.

Morante R., Sporleder C. Modality and Negation: An Introduction to the Special Issue. Computational Linguistics. 2012. Volume 38 (2). P. 223–260. DOI: https://doi.org/10.1162/COLI_a_00095.

Nuyts J. Epistemic modality, language, and conceptualization: A cognitive-pragmatic perspective. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2001. 428 p.

Palmer F.R. Mood and Modality. Cambridge : Cambridge University Press, 1986. 243 p.

Rozumko A. Adverbial Markers of Epistemic Modality Across Disciplinary Discourses: A Contrastive Study of Research Articles in Six Academic Disciplines. Studia Anglica Posnaniensia. 2017, 52(1). P. 73–101. DOI: https://doi.org/10.1515/stap-2017-0004.

von Fintel K. Modality and language. Encyclopedia of Philosophy / D. M. Borchert (Ed.). Detroit : MacMillan Reference, 2006. URL: http://mit.edu/fintel/fintel-2006-modality.pdf (retrieved: 20.01.2022).

Werner F. A Refresher Course in Mathematics. Mexico : The Engineering Institute of The Autonomous University of Baja, 2016. 282 p. Wierzbicka A. English: Meaning and culture. Oxford : Oxford University Press. 2006. 352 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-08