ВЕРБАЛЬНО-ПІКТОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ ФРАНЦУЗЬКОГО КОМІКСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.49.28

Ключові слова:

комікс, креолізований текст, полікодовий характер, вербальний код, піктографічний код, декодування, вигук, малюнок, емотивність.

Анотація

У статті на матеріалі креолізованого тексту досліджено вербально-піктографічні особливості французького коміксу. Актуальність статті зумовлена інтересом лінгвістичної науки до проблем вивчення полікодового характеру комунікації, людської культури, текстів, оскільки навколишній світ, у якому живемо, переповнений текстами, зображеннями, написами й різними знаками, які тісно взаємодіють між собою. Мета статті – проаналізувати особливості взаємодії вербальних та невербальних компонентів лінгвовізуального комплексу коміксів. Доведено, що комікс є особливим типом тексту, де візуальні компоненти превалюють над вербальними. Вербальний код коміксу представлений діалогами персонажів, авторськими новоутвореннями, які відповідають французькому розмовному стилю мовлення, забезпечуючи простоту сприйняття, емотивність. Невербальний код – персонажами, обставинами, відповідними ідеограмами, які передають нюанси тону, тембру голосу персонажів. Саме зображення вимагають від читача детального та серйозного декодування, аналізу, рефлексії. Використання різносистемних кодів дає змогу збільшити кількість каналів сприйняття інформації адресатом, ефективно її засвоювати. Реципієнт, отримуючи інформацію, долучається до індивідуальної картини світу автора, його комунікативного простору й системи тексту. Автор постійно контролює процес декодування з метою дотримання задуманого напрямку та отримання естетичного задоволення. Малюнок у коміксі виконує функцію ідентифікатора реципієнта з персонажем. Мова коміксу вирізняється своєрідністю, вона переповнена вигуками, окличними словами й реченнями. Перспективи дослідження – виявити психолінгвістичні особливості сприйняття коміксів, визначити номенклатуру складників мовленнєвої компетентності, опанованих шляхом використання коміксів на практичних заняттях із французької мови.

Посилання

Бєлов Д. Комікс як продукт інформаційної культури. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2018. 49. С. 29–42. DOI:10.31866/2616-7654.5.2020.205728

Івасишин М. Р. Мультимодальність англомовного коміксу: лінгвальний та екстралінгвальний виміри: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 22 с.

Космацька Н. В. Структурно-функціональні особливості мови французьких коміксів (на матеріалі серії «Asterix») : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.05. Київ, 2012. 19 с.

Макклауд С. Понимание комикса. Невидимое искусство. Москва : Белое яблоко, 2016. 216 с.

Сонин А. Г. Комикс : психолингвистический анализ : монография. Барнаул : Изд-во Алт. госун-та, 1999.110 с.

Троян Т. Г. Формування комікс-культури : переваги, функції, значення Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 7 (1). С. 22–26. Lacassin F. Pour un neuvième art, la bande dessinée. Paris : Slatkine, 1982. 510 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-08