ЛІНГВОКОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ ЕКСПЛІКАЦІЇ ЕМОЦІЙ АБО ЕМОТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СПОРТИВНИХ АНАЛІТИЧНИХ СТАТЕЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.49.19

Ключові слова:

спортивна аналітична стаття, лінгвокогнітивні механізми породження емотивності.

Анотація

У статті розглянуто емотивну природу текстів спортивних аналітичних статей в аспекті лінгвокогнітивної реалізації емоцій в жанрі текстів спортивних ЗМІ. Мета розвідки – з’ясувати жанрову специфіку спортивних аналітичних статей та встановити, у який спосіб емотивне наповнення цих публіцистичних текстів слугує джерелом емоційного резонансу серед читацької аудиторії. Для досягнення мети використано методику реконструкції когнітивних операцій конструювання художньої дійсності на основі контекстуально-інтерпретаційного аналізу фрагментів текстів. У підсумку виокремлено два лінгвокогнітивні механізми породження емотивності публіцистичних текстів спортивного спрямування – психологічної та просторово-часової фокалізації. Лінгвокогнітивний механізм експлікують авторські коментарі, засоби суб’єктивної модальності й оцінки; він фокусує увагу на певному феномені, надає йому емоційно-оцінної забарвленості. Лінгвокогнітивний механізм просторово-часової фокалізації реалізують через варіацію позицій гетеро- дієгетичного й гомодієгетичного нараторів у текстах статей, коли фокусування уваги на емоційно значущій інформації досягнуто завдяки можливості вибирати перспективу сприйняття описаного, займати певну точку огляду в просторі стосовно об’єкта у фокусі. У будь-кому разі наративна присутність автора створює психологічну близькість між ним і читачем, сприяє його емоційному залученню до тексту. Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшому розвитку інвентаря когнітивних операцій конструювання та уточнення їхнього емотивного потенціалу через експлікацію емоціогенного знання за допомогою різноманітних художніх і наративних прийомів. Перспективою дослідження є з’ясування інтерсеміотичної специфіки реалізації виокремлених лінгвокогнітивних механізмів у спортивних статтях інтернет-видань.

Посилання

Воробйова О. П. Когнітивна поетика : здобутки і перспективи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2004. Вип. 635. С. 18–22.

Женетт Ж. Повествовательный дискурс : в 2 т. Москва : Изд-во Сабашниковых, 1998. Т. 2 : Фигуры ІІ. М. 280 с.

Потапенко С. І. Мовна особистість у просторі медійного дискурсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу): монографія. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2004. С. 359.

Burke M. Iconicity and literary emotion. European Journal of English Studies. Vol. 5, No. 1. P. 31–46.

Croft W. Cognitive Linguistics. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. 256 p.

Langacker R. W. Cognitive Grammar. A Basic Introduction. Oxford : Oxford University Press, 2008. 562 p.

Stockwell P. Cognitive Poetics : An Introduction. London : Routledge, 2002. 208 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-07