ДИСТРИБУЦІЯ ФОНЕМ У ТРИКОМПОНЕНТНИХ ПЕРВИННИХ КОРЕНЯХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.48.21

Ключові слова:

фонема, морфема, первинна коренева морфема, сполучуваність, закономірності сполучуваності

Анотація

У статті проаналізовано останні дослідження з проблем дистрибуції фонем сучасної української літературної мови, зокрема з використанням статистично-математичних методів. На матеріалі «Словника українських морфем» за редакцією Л. Полюги проаналізовано склад первинних трикомпонентних кореневих морфем сучасної української літературної мови та сполучувальні можливості окремих фонем у первинних трифонемних кореневих морфемах, побудувано моделі первинних трифонемних кореневих морфем сучасної української літературної мови. Наукову новизну дослідження визначає те, що первинні трикомпонентні кореневі морфеми з використанням статистично-математичних методів та методу моделювання ще не були об’єктом розгляду. Мета роботи – всебічно проаналізувати сполучуваність фонем у первинних трикомпонентних кореневих морфемах сучасної української літературної мови, зокрема дослідити структуру сполучень у первинних трикомпонентних коренях сучасної української літературної мови, виявити частотність уживання груп, визначити закономірності сполучуваності фонем у первинних трикомпонентних коренях української мови та встановити інвентар сполук, що функціонують у первинних трикомпонентних морфемах сучасної української літературної мови. У дослідженні за словником виявлено 500 первинних трикомпонентних кореневих морфем, першим компонентом яких найчастіше виступають напіввідкриті (187), зімкнуто-проривні (186) та щілинні фонеми (124). З’ясовано, що серед трифонемних коренів сучасної української літературної мови характерними є такі дистрибутивні структури фонем: «передньоязикова + голосна + передньоязикова» (222), «губна + голосна + передньоязикова» (74), «задньоязикова + голосна + передньоязикова» (33), «передньоязикова + голосна + задньоязикова» (31), «передньоязикова + голосна + губна» (29), «тверда + голосна + тверда» (366), «тверда + голосна + м’яка» (93), «м’яка + голосна + тверда» (32), «дзвінка + голосна + дзвінка» (144), «глуха + голосна + дзвінка» (117), «дзвінка + голосна + глуха» (117), «глуха + голосна + глуха» (98).

Посилання

Богдан М. М. Одна з продуктивних моделей словотвору сучасної мови. Українська мова і література в школі. 1968. №11. С. 28–30.

Вовк П. С. Теорія центрів і периферій фонологічної та акцентологічної системи. Київ, ІЗМН, 1997. 164 с.

Гриднева Л. М. Порождение слога в современном украинском языке. Структурная и математическая лингвистика, 1974. №2. С. 32–39.

Клименко Н. Ф. Основи морфеміки сучасної української мови. Навчальний посібник для студентів філол. факультетів університетів та педінститутів. Київ, ІЗМН, 1998. 182с.

Коструба П. П. Фонетика сучасної української літературної мови. Львів, 1963. 100 с.

Муравицька М. П. Частота двофонемних кінцевих сполук сучасної української мови. Статистичні та структурні лінгвістичні моделі. Київ, 1966. С. 54–61.

Перебийніс В. С. Кількісні та якісні характеристики системи фонем української літературної мови. Київ : Наукова думка, 1970. 270 с.

Полюга Л. М. Словник українських морфем. Львів : Світ, 2003. 448 с.

Савченко І. Ф. Фонемний аналіз трифонемних словоформ. Мовознавство. 1972. № 6. С. 37–44.

Старак Т. В. Особливості початкових сполучень приголосних фонем в українській мові. ХХХІХ наукова конференція, присвячена підсумкам науково-дослідної роботи університету за 1964 рік. Тези доповідей. Філологія, журналістика. Львів, 1965. С. 49–50.

Тимченко Є. Курс історії українського язика. Вступ: фонетика (2-е вид., доп.). Київ-Харків, 1930. 212 с.

Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Київ : Вища школа, 1981. 184 с.

Трубецькой Н. С. Основы фонологии. Москва, 2000. 352 с.

Шепель Ю. О. Моделювання словотвірних гнізд та рядів слів з вільним і зв’язаним коренем. Мовознавство. 1992. №2. С. 21–25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-11