У ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ МАРКА ВОВЧКА «КАТЕРИНА»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.48.20

Ключові слова:

ідентичність персонажа, ідентифікація, психіка персонажа, національна ідентичність, культурна ідентичність

Анотація

Феномен ідентичності є предметом зацікавлення науковців останні два десятиліття; це поняття увійшло до активного вжитку представників абсолютно різних сфер: публічні особи, журналісти, педагоги, письменники, громадські діячі. Література як складник, під впливом якого формується зокрема культурна ідентичність, є чудовим джерелом вивчення сутності загальних процесів ідентифікації в часі. У процесі життя ідентичність особистості може змінюватися під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. Твори Марка Вовчка з позиції ідентичності (культурної, національної, етнічної) досліджено принагідно, і це при тому, що сама авторка є чудовим об’єктом для дослідження процесів формування ідентичності, насамперед національної. Метою цієї статті є виявити шляхи пошуку ідентичності персонажем твору «Катерина», зокрема простежити сам процес ідентифікації дівчини в чужому краї через аналіз її емоцій, настроїв, станів і почуттів. Так, авторка описує болісний процес пошуку ідентичності молодою дівчиною, яку дитиною вивезли з батьківщини. Через акцент здебільшого на афективному компоненті ідентичності особистості демонструє тісний її зв’язок з іншими видами ідентичності, зокрема національною, соціальною, мовною, культурною. Особистісна ідентифікація не є сталим феноменом, у різні етапи життя вона може зазнавати змін під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, що і спостерігаємо в Катерини. Якщо на початку твору дівчинка намагається зберегти й усіма можливими способами відстояти свою національну ідентичність через мову, одяг, то після депресії починає приховувати її. Мовний критерій стає одним із ключових у поділі нею суспільства на «чужих» і «своїх». Увесь шлях пошуку себе, свого місця в суспільстві надзвичайно болісний, руйнівний. Страшну руйнівну силу болю і суму молода жінка сприймає як один із визначальних факторів руйнування особистості та її фізичного здоров’я. Такі процеси авторкою вже були зображені в україномовних творах («Олеся»), коли дитина помирає у тузі за рідними на чужині.

Посилання

Бандура Г. Особливості становлення ідентичності в ранньому підлітковому віці. Актуальні питання гуманітарних наук. 2012. Вип. 3. С. 213–219. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2012_3_27.

Етимологічний словник української мови : В 7 т. / Редкол. : О. С. Мельничук (гол. ред.) та ін. Київ : Наукова думка, 1989. Т. 3. 552 с.

Лендел М. І., Щербан Т. Д. Деякі аспекти вивчення проблеми толерантності, етнічної толерантності у психології. Проблеми сучасної психології. 2013. Вип. 21. С. 328–338. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_21_31

Марко Вовчок. Твори в 7 т. / [редкол. : О. Є. Засенко, Н. Є. Крутікова, М. Є. Сиваченко]. Київ : Наукова думка, 1964. Т. 2. 606 с.

Перетята О. С. Проблема національної ідентичності в українській дитячій літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст. в естетичному та психологічному дискурсах (на матеріалі творчості З. Мензатюк). Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. : Філологія. Літературознавство. 2011. Т. 168, Вип. 156. С. 98–103. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2011_168_156_21.

Романенко О. Ідентичність нації та тексту : як сучасна українська література формує інтенсивні образи національної ідентифікації. Літературний процес : методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. 2016. № 7. С. 112–120. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2016_7_23.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-11