КУЛЬТУРНІ КОДИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.48.18

Ключові слова:

кодекс, ціннісні орієнтації, символ, культурний код, релігія, традиція, переклад, авторський задум, культурна ідентичність

Анотація

У статті розглянуто проблему культурних кодів у літературних творах Лесі Українки, а також їхню відповідність фундаментальним європейським цінностям. Мета статті – висвітлити культурні коди в літературній творчості Лесі Українки, а також виявити їхню відповідність фундаментальним європейським цінностям. Об’єкт дослідження – культурні коди в драмі-феєрії «Лісова пісня». У статті представлений огляд теоретичних праць, які становлять основу дослідження, розкрито роль культурних кодів у формуванні ціннісних орієнтацій, проаналізовано коди, закладені у казковій драмі Лесі Українки «Лісова пісня». Вивчення кодів виявляє специфічні культурні, історичні та інші національно марковані особливості, які вкрай важливі для всебічного й ґрунтовного осягнення тексту разом з авторським задумом. Наголошений у розвідці Кодекс віри є типовим для європейської традиції й часто демонструє певні релігійні та моральні цінності особистості. Аналіз розкриває боротьбу між християнством і язичництвом, висвітлює пов’язані моральні та духовні проблеми. Ще один досліджуваний код – «Код Землі», найвизначнішим репрезентантом якого в драмі є головна героїня Мавка. Коди також розглянуто з погляду їхнього перекладу англійською мовою з метою зробити вищезгадані коди зрозумілими європейській спільноті. Результати дослідження показали, що культурні коди казкової драми Лесі Українки «Лісова пісня» актуальні й сьогодні, тож мають бути об’єктами сучасних наукових розвідок. Розробка методик ідентифікації культурних кодів та аналіз стратегій їх адекватного відтворення у тексті перекладу можуть стати предметом подальших досліджень.

Посилання

Агеєва В.П. Поетеса зламу століть: творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації : монографія. Київ : Либідь, 1999. 262 с.

Алефиренко Н. Лингвокогнитивное моделирование картины мира. Картина мира: язык, литература, культура. Бийск : Изд-во БГПИ, 2006. Вып. 2. С. 274–281.

Aрнольд И.В. Cтилиcтикa cоврeмeнного aнглийcкого языкa (Cтилиcтикa дeкодировaния). Ленинград : Проcвeщeние, 1973. 304 c.

Богород A. Мiфологiчний cвiт «Лicової пicнi». URL: http://kolovolhviv.top/рiдновiрcькa-книгa/мiфологiчний-cвiт-лicової-пicнi-aвт/ (дaтa звeрнeння 15.11.2019).

Ведель Е. Лірика Лесі Українки: діалог з європейською культурою : монографія / пер. з нім. Олесі Костюк ; передм. Михайла Наєнка. Київ : Академія, 2014. 78 с.

Іщук-Пазуняк Н. Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповнення. Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. 432 с.

Коптілов В. Перекладознавство як окрема галузь філології. Мовознавство. 1967. № 4. С. 45–53.

Кочeргa C.О. Культуроcофcькa концeпцiя Лeci Укрaїнки: культурнi коди, обрaзи, cюжeти : aвторeф. диc. … д-рa фiлол. нaук : 10.01.01, 10.01.06. Львiв : Львiвський нaціональний університет iмені I. Фрaнкa, 2011. 40 c.

Моклиця М. Розмaїття cвiту культури у cпaдщинi Лeci Укрaїнки. Леся Українка і сучасність. Т. 6. С. 589–594. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/40194/48-Moklyzja.pdf?sequence=1 (дaтa звeрнeння: 22.11.2019).

Москаленко М. Нариси з українського перекладу. Всесвіт. 2006. № 1/2. С. 172–190.

Рубинский Ю.И. Ценностные ориентиры Европы. Москва : Институт Европы РАН, 2013. 56 с.

Шмігер Т. Історія українського перекладознавстві. Київ : Смолоскип, 2009. 342 с.

Укрaїнкa Л. Лicовa пісня. УкрЛіб : бібліотека української літератури. URL: http://www.ukrlib.com.ua/books/printout.php?bookid=11&id=119 (дaтa звeрнeння: 19.09.2019).

Eder K. The cultural code of modernity and the problem of nature: a critique of the naturalistic notion of progress. Rethinking progress: movements, forces and ideas at the end of the 20th century / ed. by J. C. Alexander, P. Sztompka. Boston : Unwin Hyman, 1990. P. 67–87. URL: https://nbnresolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-15182 (access date: 17.12.2021).

Halliday M.A.K. Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. London : Arnol, 1978. 256 p.

Hyatt J., Simons H. Cultural Codes – Who Holds the Key?: The Concept and Conduct of Evaluation in Central and Eastern Europe. Evaluation. 1999. № 5(1). Р. 23–41. DOI: 10.1177/13563899922208805.

Ukrainka L. Forest Song. Spirit of Flame: A Collection of the Works of Lesya Ukrainka / transl. by Percival Cundy. New York : Bookman Associates, 1950. P. 169–260.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-11