НАУКОВІ СУПЕРЕЧКИ МОВОЗНАВЦІВ 20-Х РОКІВ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ ЩОДО СПОСОБІВ ПОПОВНЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО ФОНДУ ТОГОЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.48.7

Ключові слова:

наукові суперечки, мовознавці 20-х років, українська літературна мова, українська лексика, українська терміносистема

Анотація

У статті йдеться про складний період розвитку української літературної мови, який припав на період так званої дерусифікації (20-ті – поч. 30-х рр. минулого століття). Наукові суперечки, що точилися тоді навколо питань унормування літературної мови, заторкнули й болюче питання про способи поповнення української лексики. Такі науковці, як Ю. Шевельов і П. Векслер виокремили в українському мовознавстві дві течії, або дві групи пуристів («крайні» та «помірковані»), які демонстрували різні підходи до багатьох дражливих нормативних питань, одним із яких було питання про шляхи збагачення української терміносистеми. Так, крайні пуристи заперечували потребу запозичувати іншомовні слова, пропонуючи замість них уживати свої, українські, а якщо таких відповідників не було, то створювати або, як тоді писали, «кувати» нові слова на позначення абстрактних понять та явищ. Натомість помірковані пуристи були протилежної думки й пропонували не обмежувати використання чужомовних слів, адже це сприятиме поповненню української термінологічної системи. Показово, що сьогодні ми намагаємося повернути в науковий обіг українські слова, вилучені в період лінгвоциду (від поч. 1930-х років) з тогочасних термінологічних словників, й надаємо перевагу питомим лексемам, як-от: первень замість елемент, підсоння замість клімат, світлина замість фотокартка, бігун замість полюс, мапа замість карта, рівновартник замість еквівалент та багато інших. Аналіз тогочасних лексикографічних джерел допоміг унаочнити ці мовознавчі дискусії й довести, що поміж нормалізаторами 20-х років не було згоди й щодо вживання таких лексем, які можна використовувати не тільки в мові науки й техніки (за приклад ми взяли декілька мовних одиниць, кодифікованих у двомовних перекладних словниках, видаваних під ту пору у великій кількості).

Посилання

Ганцов В. Проблеми розвитку нашої літературної мови. Життя й революція. 1925. № 10. С. 61–65.

Гладкий М. Стабілізація української мови. Життя й революція. 1927. № 4. С. 70–78.

Єрмоленко С. Я. Пуризм. Українська мова : енциклопедія / ред. колектив : В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та ін. Київ : Вид. «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. С. 541.

Левицький М. Паки й паки (Про нашу літературну мову). Відень; Київ : Наша Воля, 1920. 67 с.

Калинович Ф. Словник математичної термінології [проєкт]. Київ : ДВУ, 1925. 240 с.

Кримский А. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья. Москва : Тип. Вяч. Ал. Гатцук, 1907–1908.

Курило О. Словник хемичної термінології [проєкт]. Київ : ДВУ, 1923. 140 с.

Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. Київ : Книгоспілка, 1925. 248 с.

Мироненко М. Нариси з української мови. Харків : Український робітник, 1929. 93 с.

Огієнко І. Чистота й правильність української мови : підручник. Львів : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка, 1925. 215 с.

Осипів М. Лексично-синтаксичні зауваження до мови вчителя. Харків : Вид. газети «Народній учитель», 1928. 41 с.

Селігей П. Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі. Мовознавство. 2008. № 1. С. 49–66.

Синявський О. Порадник української мови. Харків; Берлін; Нью-Йорк : Космос, 1922. 150 с.

Сімович В. На теми мови. Прага; Берлін : Нова Україна, 1924. 45 с.

Струганець Л. Динаміка лексичних норм української літературної мови XX століття. Тернопіль : Астон, 2002. 352 с.

Сулима М. З приводу наших мовних злиднів. Радянська освіта. 1927. № 2. С. 25–33.

Сулима М. Мова української газети. Червона преса. 1927. № 3–4. С. 23–25.

Сулима М. Про «позаяк», «(п)оскільки» й «(п)остільки». Збірник Центральних Державних Курсів Українознавства. Харків : ЦДКУ при УПО НКО. 1928. № 1. С. 32–41.

Ткаченко Б. Лексика й фразеологія. Лекція ІІ. Загальний курс української мови / за ред. Булаховського Л. Харків, 1931. С. 23–40.

Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей) : монографія. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. 331 c.

Чикаленко Е. Про українську літературну мову. Українська літературна мова й правопис. Берлін : Вид. «Українське Слово» в Берліні, 1922. С. 23–52.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-10