ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ОБРАЗ ГЕЛИ У ФІЛЬМІ Т. ВАЙТІТІ «ТОР: РАҐНАРОК»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.48.1

Ключові слова:

персонажне мовлення, кіноархетип, архетип «Руйнівниця», психолінгвістичний образ, кінодіалог, Т. Вайтіті, «Тор: Раґнарок»

Анотація

У статті йдеться про особливості формування психолінгвістичного образу кіноперсонажа за психологічним архетипом «Руйнівниця». Робота є частиною комплексного дослідження цілісної системи психолінгвістичних образів персонажів англомовного кінодискурсу масової культури ХХІ сторіччя, що визначає її актуальність та новизну. Дослідження виконано на матеріалі супергеройського фентезі-фільму Т. Вайтіті Thor: Ragnarok (2017). Методи роботи: описовий, метод суцільної вибірки, контекстуального, стилістичного, прагматичного та статистичного аналізів. За основу визначення основних психологічних рис персонажів взято класифікацію В. Шмідт (2007). До архетипу «Руйнівниця» в досліджуваному матеріалі належить головна антагоністка Тора Гела, провідними рисами характеру якої є: 1) «Руйнівниця» керується не так власними цілями й бажаннями, як найвищим благом і планує галактичне завоювання Асґардом інших народів та рас; риса реалізована частотним використанням займенників першої особи множини, одиниць лексико-семантичної групи CONQUER, домінуванням дієслів у формах минулого часу; 2) «Руйнівниця» позбавлена емоцій, її мета – виконати місію; риса актуалізована майже повною відсутністю окличних речень та лексики на позначення позитивних емоцій; 3) вона бачить життя у чорно-білих тонах; риса актуалізована використанням антонімічних пар, що формують лексико-семантичні опозиційні групи LIFE та DEATH; 4) «Руйнівниця» бачить тільки два шляхи розвитку подій: або їй коритимуться, або загинуть; риса реалізована частотним використанням займенників першої особи однини та одиницями лексико-семантичної групи RULE; 5) «Руйнівниця» не виправдовує своїх вчинків; риса актуалізована використанням конфронтативного стилю спілкування, тактикою ухиляння від розмови, частотним використанням займенника другої особи; 6) «Руйнівниця» повідомляє раніше невідому інформацію; риса реалізована тактикою самопрезентації, використанням кластерів коротких, простих констативів, риторичних запитань.

Посилання

Бережна, М. Психолінгвістичний образ Ґрейс Оґустін у фільмі Дж. Кемерона «Аватар». Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». 2021. Вип. 47. С. 31–37.

Коваленко И. В. Интерсемиотический перевод в межкультурном аспекте : постановка проблемы. Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2011. № 2. Т. 2. С. 50–53.

Северинова М. Ю. Значення та роль архетипів у етнонаціональній культурі. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2013. № 2. С. 124–128.

Adamson S. From empathetic deixis to empathetic narrative: stylization and (de)subjectivisation as processes of language change. Subjectivity and Subjectivisation : Linguistic Perspectives. Cambridge University Press, 1995. Р. 195–224.

Kozloff S. Overhearing Film Dialogue. Berkeley ; Los Angeles : University of California Press, 2000. 332 p.

Kulish A. Speech personality: psycholinguistic aspect (the case of speech behavior of Sherlock Holmes).

Філологічні студії. Збірник наукових праць. Випуск 15, 2020. C. 37–42. DOI: https://doi.org/10.28925/2311-2425.2021.155

Han Y. Jungian Character Network in Growing Other Character Archetypes in Films. International Journal of Contents. Vol. 15, No. 2, Jun. 2019. P. 13–19.

Schmidt, V. The 45 Master characters. Cincinnati, Ohio : Writers Digest Books, 2007. 338 p.

Smith D. The Psychology Workbook for Writers. Tools for Creating Realistic Characters and Conflict in Fiction. Wooden Tiger Press. 2015. 90 p.

Tausczik Y. R., & Pennebaker J. W. The Psychological Meaning of Words : LIWC and Computerized Text Analysis Methods. Journal of Language and Social Psychology. 2010. 29 (1). P. 24–54. DOI: https://doi.org/10.1177/0261927X09351676

Thor: Ragnarok. Directed by Taika Waititi, Marvel Studios, 2017 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-10